biodiversiteit

Eigenschappen

Voorkeurslabelbiodiversiteit
DefinitieDe variëteit aan flora en fauna in een ecosysteem.
Publieksvriendelijke toelichtingEen verscheidenheid aan levende organismen in verschillende ecosystemen. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem.
Toelichting op definitieHet gaat hier om het aantal soorten en/of het aantal levensgemeenschappen per oppervlakte-eenheid

Rijkdom aan levende organismen van land-, zout,- en zoetwaterecosystemen en de ecologische structuren waar zij deel van uitmaken (bron: Leidraad faunavoorzieningen bij infrastructuur)

Soortenrijkdom van de natuur, zowel in diversiteit (aantal) als functionaliteit (functie). Het gaat daarbij om dieren, planten, habitats en genen. (bron: Lexicon Circulair Bouwen)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-4dfe5d8e-ba6e-44f6-a68c-42b680415b5c, http://www.rws.nl/abdl#DEF-0532
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
biodiversiteitBreder
biodiversiteitBron van
biodiversiteitGerelateerd
biodiversiteitLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
exoot (Begrip)Brederbiodiversiteit
Rdf.jpg