exoot

Eigenschappen

VoorkeurslabelexootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt
DefinitieEen uitheems organismeEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt, dat zich heeft gevestigd in een landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. waar het oorspronkelijk niet vandaan komt
Publieksvriendelijke toelichtingDieren en plantenDe plantenwereld van een regio. die door menselijk toedoen en dus niet van nature in ons landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. voorkomen.
SynoniemexotenEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt, uitheems organismeEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt
Toelichting op definitieVaak als gevolg van (al dan niet opzettelijke) menselijke activiteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).. Voorbeelden van aquatische exotenEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt in de Benelux zijn de roodwangschildpad, de Chinese wolhandkrab en de Japanse oester. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: www.Het wereldwijde web (www), ook wel met de Engelse term "world wide web" aangeduid, maar meestal kortweg het web, houdt in: een aantal technische afspraken voor het wereldwijd over het internet aanbieden en verbinden van allerhande documenten en computertoepassingen; de verzameling documenten en toepassingen die wereldwijd volgens dit systeem over het internet worden aangeboden.vliz.be
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-95a1dbbd-9a50-4e24-9e7d-13f6f604b156
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.hunzeenaas.nl/grip-op-exoten/
Afbeelding vanverwijderen exoot uit waterloop
Verwijderen van de Grote WaternavelDe grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) is een moerasplant die behoort tot de klimopfamilie (Araliaceae). Van nature komt de plant voor in Noord-Amerika. In België en Nederland is de soort een exoot. (exootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt) uit een watergangEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
exootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komtBreder
  • biodiversiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • flora (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
exootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komtBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
exootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komtLid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aarvederkruid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederexootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt
grote waternavel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederexootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt
invasieve exoot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederexootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt
parelvederkruid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederexootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt
verspreidbladige waterpest (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederexootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt
waterteunisbloem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederexootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt
Japanse duizendknoop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdexootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt
invasieve soort (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdexootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt
maaiboot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdexootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt
Rdf.jpg