invasieve soort

Eigenschappen

Voorkeurslabelinvasieve soortInvasieve soorten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een bedreiging vormen van inheemse soorten.
DefinitieInvasieve soorten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een bedreiging vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van inheemse soorten.
Synonieminvasieve soortenInvasieve soorten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een bedreiging vormen van inheemse soorten.
Toelichting op definitieInvasieve soorten kunnen een bedreiging vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. voor de biodiversiteitDe variëteit aan flora en fauna in een ecosysteem.. Met name op eilanden kunnen de effecten van invasieve soortenInvasieve soorten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een bedreiging vormen van inheemse soorten. groot en goedZaak of vermogensrecht zichtbaar zijn.

Invasieve plantDe plantenwereld van een regio.- en diersoorten veroorzaken bij mensenHet hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de klasse der zoogdieren behorende wezen, dat zich vooral door zijn rede en zijn taal van de dieren onderscheidt. op tal van plaatsen in de wereldDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel. problemen. Deze problemen zijn van uiteenlopende aard, van ziektes tot schade aan gebouwenBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt., dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. en watergangenEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. of economische sectoren als de visserij.

Er zijn drie mogelijke oorzaken te noemen waardoor een exootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt soms gaat "woekeren" en zich ontwikkelt tot een invasieve soortInvasieve soorten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een bedreiging vormen van inheemse soorten.:

- het ontbreken van predatoren, ziekten of parasieten die de aantallen van de nieuwe soort laag houden; - de aanwezigheid van een ziekte of parasiet in de exootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt waarvoor de exootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt immuun is maar de autochtone soort niet, zodat de exootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt de autochtone soort vervangt; - de soort benut een niche die nog niet wordt gebruikt, waardoor de soort geen concurrentie ondervindt. In het geval van plantenDe plantenwereld van een regio. leiden één of meerdere van deze oorzaken ertoe dat de exootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. zaad vormt en/of sneller groeit dan de autochtoon. Hierdoor kan de exootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt inheemse plantenDe plantenwereld van een regio. verdringen.

In het geval van dierenDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio. leiden één of meerdere van deze oorzaken ertoe dat de exootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt in aantal toeneemt. Om deze biomassaDe gezamenlijke hoeveelheid aan levende materie voorkomend in een bepaalde levensgemeenschap of een onderdeel hiervan. te onderhoudenActie tijdens de gebruiksfase van een product of bouwwerk om ervoor te zorgen dat het in een conditie blijft waarbij het in staat is zijn functie uit te blijven voeren zoals vereist. (bron: Lexicon Circulair Bouwen) wordt voedsel gegeten. De exootEen uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt kan hen dan wegconcurreren.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Invasieve_soort
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Coördinerend_Orgaan_Invasieve_Exoten, https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_invasieve_soorten
Afbeelding van260px-Crassostrea_gigas%2C_jeune_pousse.JPG
De Japanse oester is in de Nederlandse kustwaterenDe oppervlaktewateren, gelegen aan de landzijde van een lijn waarvan elk punt zich op een afstand bevindt van één zeemijl zeewaarts van het dichtstbijzijnde punt van de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale wateren wordt gemeten, zo nodig uitgebreid tot de buitengrens van een overgangswater. een invasieve soortInvasieve soorten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een bedreiging vormen van inheemse soorten..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
invasieve soortInvasieve soorten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een bedreiging vormen van inheemse soorten.Breder
  • flora (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
invasieve soortInvasieve soorten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een bedreiging vormen van inheemse soorten.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
invasieve soortInvasieve soorten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een bedreiging vormen van inheemse soorten.Gerelateerd
  • exoot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
grote waternavel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederinvasieve soortInvasieve soorten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een bedreiging vormen van inheemse soorten.
waterteunisbloem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederinvasieve soortInvasieve soorten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een bedreiging vormen van inheemse soorten.
invasieve exoot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vaninvasieve soortInvasieve soorten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een bedreiging vormen van inheemse soorten.
Rdf.jpg