natuurwaarde


Eigenschappen

Voorkeurslabelnatuurwaarde
DefinitieDe subjectieve maatschappelijke betekenis die op basis van criteria (o.a. diversiteit, zeldzaamheid, kenmerkendheid, compleetheid, uitgestrektheid, stabiliteit) aan een bepaalde configuratie van een ecosysteem wordt toegerekend.
Synoniemnatuurwaarden
Toelichting op definitieAlle waardevolle natuurlijke elementen en factoren in een gebied, zoals (zeldzame) planten en dieren, stilte, schone lucht en kleine landschapselementen. (bron: Uit en thuisboek, Stichting het Limburgs Landschap, 1996 / Aquo / DIV)


De natuurwaarde van een gebied is de waarde die aan een bepaald gebied wordt toegekend, gezien vanuit het perspectief van natuurbescherming. Ook gebruikt men wel de term natuurkwaliteit. Vroeger gebruikte men andere termen zoals de wat beperktere term natuurhistorische waarde als tegenhanger van de cultuurhistorische waarde. Soms bedoelt men met natuurwaarde de waarde van de natuur voor de menselijke overleving of economie, al dan niet in geld uitgedrukt. Daarvoor wordt echter meestal de term ecosysteemdienst gebruikt.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-65a8c6a9-3ca6-4bd7-9080-16ec2f5f50ac, https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurwaarde
Afbeelding vanDrentse Aa
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
natuurwaardeBreder
natuurwaardeBron van
natuurwaardeDeel van
natuurwaardeGerelateerd
natuurwaardeLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg