wadi


Eigenschappen

Voorkeurslabelwadi
AfkortingWater Afvoer Drainage Infiltratie
DefinitieOppervlakte-infiltratiesysteem waarbij afstromend regenwater bovengronds wordt geborgen in een verlaagde groenzone en van daaruit via een humeuze toplaag wegzijgt naar een infiltratiekoffer met drain. Als infiltratie niet mogelijk is vindt afvoer naar oppervlaktewater plaats via de drain.
SynoniemWadi
Toelichting op definitie(bron: AquaRO)


Met een wadi wordt in Nederland en België een bufferings- en infiltratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld is met hemelwater. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal; zie wadi, en is ook een acroniem van Water Afvoer Drainage Infiltratie.

Bij een moderne wadi worden in stedelijke gebieden straten en daken van huizen afgekoppeld van de riolering. Het hemelwater dat op deze verharde oppervlakken valt, wordt via een hemelwaterriolering of over maaiveld afgevoerd naar een wadi waar het kan infiltreren in de bodem, of vertraagd kan worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en wordt tevens bereikt dat het grondwater wordt aangevuld.

Een wadi bestaat soms uit meerdere lagen. De toplaag van de wadi (mulden) heeft een zuiverende werking. Na infiltratie door de toplaag komt het water in een ondergrondse infiltratievoorziening zoals een grindkoffer. Vanuit deze grindkoffer infiltreert het water verder de bodem in. Tussen de toplaag en de ondergrondse infiltratievoorziening bevindt zich ook een directe verbinding, de slokop, die functioneert als een overstort.

Een (beplante) laagte, bestemd om het hemelwater tijdelijk te bergen en in de bodem te laten infiltreren. Voorzien van een infiltratiebed en veelal van infiltratiekratten. [Waterkring West] Een bufferings- en infiltratievoorziening, die tijdelijk gevuld is met hemelwater. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal en is ook een acroniem van Water Afvoer Door Infiltratie. (bron: Wikipedia)

Verlaging in een begroeid terreindeel om het hemelwater tijdelijk te bergen en in de bodem te laten infiltreren. (bron: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL))
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-cd6eadf0-8711-4cf2-9edd-a4664a01f505, https://nl.wikipedia.org/wiki/Wadi_(infiltratievoorziening), https://data.gwsw.nl/totaal/Wadi
Afbeelding vandwarsdoorsnede wadi


Wadi, zaksloot, Assen, droge periode

Wadi, zaksloot, Assen, natte periode

Wadi, zaksloot, Assen, natte periode
Wadi, zaksloot, Assen, droge & natte periode.

Wadi, bergingsvijver, Assen, doge periode

Wadi, bergingsvijver, Assen, natte periode

Wadi, bergingsvijver, Assen, droge en natte periode.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wadiBreder
wadiBron van
wadiLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
infiltratiesloot (Begrip)Gerelateerdwadi
Rdf.jpg