drainage


Eigenschappen

Voorkeurslabeldrainage
DefinitieAfvoer van water over en door de grond om de grondwaterstand kunstmatig te beïnvloeden.
Publieksvriendelijke toelichtingWaterafvoer om grondwaterstand te verlagen of te verhogen.
Synoniemdrainages, drainagebuis, drainagebuizen, drain, drains, drainagebuisje
Toelichting op definitieBron: UIVO-W.

De afvoer van water over en door de grond en via het waterlopenstelsel. (bron: Aquo Lex en Objectencatalogus)

Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil.

Hierbij kan het water worden afgevoerd via drains, kleine sloten of greppels. Via deze waterafvoermiddelen stroomt het water naar grotere watergangen, die de functie van afwatering hebben. De ontwatering kan alleen goed werken als de afwatering ook goed is. (bron: Wikipedia)

Geheel van in de grond aangebrachte buisleidingen appendages voor het afvoeren van grondwater ter beheersing van de grondwaterstand (bron: NPR 4768)

In de grond aangebrachte voorziening met een veel grotere waterdoorlatendheid dan de directe omgeving, die dient voor het afvoeren van water. (bron: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL))

Objecten in de ondergrond naast de verharding met als doel infiltratie, berging en afvoer van grondwater, zoals (infiltratie)drains grindkoffers e.d. (bron: CS 32)

Objecten in de ondergrond naast de verharding met als doel infiltratie, berging en afvoer van grondwater, zoals (infiltratie)drains grindkoffers e.d. (bron: Stelsel RWS Basisspecificaties)

Drainage is een systeem waarbij (grond)water afgevoerd wordt. We onderscheiden horizontale drainage via buizen en verticale drainage via een diep gat in de grond middels buizen of echte zandpalen. Verbetering in de afvoer van water is te realiseren door de aanleg van drainage. Op regelmatige afstand van elkaar worden drainagebuizen of kunststof drains in de grond gelegd. (bron: joostdevree.nl)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-b58859c7-4c0b-44cb-9e6d-ca3eba012f93, http://www.rws.nl/abdl#DEF-1019, https://www.joostdevree.nl/shtmls/drainage.shtml, https://begrippen.waterschaplimburg.nl/wl/nl/page/Id-5d7e6e1f-364d-4e38-a5fc-743eb3a935cb
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Drainage
Afbeelding van150px-Drainage_machine_voor_horizontale_drainage.jpg

Drainagemachine voor horizontale drainage.

150px-Zuigslang_voor_horizontale_bronbemaling_closeup.jpg
Close-up van drainagebuis met spleten.

drainagebuis

drainagebuis

Drainagebuis.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
drainageBreder
drainageBron van
drainageGerelateerd
drainageLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
buisdrainage (Begrip)Brederdrainage
drainagebuis (Begrip)Brederdrainage
drainagemiddel (Begrip)Brederdrainage
horizontale drainage (Begrip)Brederdrainage
verticale drainage (Begrip)Brederdrainage
drainageput (Begrip)Gerelateerddrainage
gedraineerd gebied (Begrip)Gerelateerddrainage
kettinggraver (Begrip)Gerelateerddrainage
sleufloze draineermachine (Begrip)Gerelateerddrainage
Rdf.jpg