antropogeen


Eigenschappen

Voorkeurslabelantropogeen
DefinitieRefereert aan de invloed van menselijke activiteiten op natuurlijke systemen.
Synoniemantropogene
Toelichting op definitie(bron; International Navigation Association (2000) Glossary of Selected Environmental Terms, Report of Working Group n.º3 of the Permanent Environmental Commission, Supplement to Bulletin No. 104. / Aquo)


De aanduiding die voorzien van het laag grotendeels van geheel bestaat uit door de mens van oudsten aangevoerd materiaal. (bron: stelsel catalogus)

Antropogeen is een neologisme dat verwijst naar alles wat van menselijke oorsprong is, of door de mens wordt teweeggebracht. In zekere zin kan het als synoniem voor 'kunstmatig' worden beschouwd. Het begrip is afgeleid van de Oudgriekse woorden anthrōpos (mens) en gennān (verwekken, doen ontstaan). Antropogeen materiaal is materiaal dat niet van nature voorkomt, maar door de mens op synthetische wijze is vervaardigd, zoals plastics, beton, fijnchemicaliën en sommige geneesmiddelen. Kunstmatige eilanden, plantages, landbouwgebieden en steden zijn voorbeelden van antropogene landschappen. Antropogene processen zijn bijvoorbeeld het kunstmatig opwekken van regenval, en het introduceren van dier- en plantensoorten (exoten) in gebieden waar zij niet endemisch zijn.

In de geologie zijn antropogene afzettingen, bodemlagen die gevormd zijn door actief menselijk ingrijpen. Daarbij gaat het om hetzij eerder door de mens gebruikt natuurlijk sediment, bijvoorbeeld zand voor zandsuppletie of voor grondverbetering, hetzij om (vanuit natuurlijke grondstoffen geproduceerde) nieuwe materialen, bijvoorbeeld beton of steengruis. Het antropoceen is het tot de dag van vandaag durende tijdperk in de geologie, waarin menselijk ingrijpen een belangrijke factor vormt in biologische, atmosferische en geologische processen. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-82cae878-34d3-4ede-924a-d085e7a3a709, http://opendata.stelselcatalogus.nl/bro/id/gegevenselement/antropogeen-bodemlaag_booronderzoek, https://nl.wikipedia.org/wiki/Antropogeen
Afbeelding vanFiguur-32-Natuurlijke-en-antropogene-processen-als-een-continuum.png
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
antropogeenBreder
antropogeenBron van
antropogeenLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
milieu (Begrip)Gerelateerdantropogeen
Rdf.jpg