geneesmiddel


Eigenschappen

Voorkeurslabelgeneesmiddel
DefinitieEen geneesmiddel, ook medicijn en medicament, is een chemische stof of complex van chemische stoffen met een beoogd farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect op het (dierlijk of menselijk) lichaam.
Synoniemgeneesmiddelen, medicijn, medicament, medicijnen, medicamenten
Toelichting op definitieDe wetenschap van de geneesmiddelen heet farmacie. De wetenschap naar de effecten van geneesmiddelen in het menselijk lichaam (humane) farmacologie. Het voorschrijven van geneesmiddelen wordt ook wel farmacotherapie of geneesmiddelentherapie genoemd. Veel geneesmiddelen hebben een plantaardige, dierlijke of andere biologische oorsprong zoals respectievelijk de alkaloïden, bepaalde insulines of penicillinen, maar de meeste worden tegenwoordig synthetisch gemaakt. Vaak worden om praktische redenen grondstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong als uitgangsstof voor de synthese van geneesmiddelen gebruikt.

Volgens de definitie in de Nederlandse geneesmiddelenwet[1] hoeft een geneesmiddel dus niet altijd te genezen, en omvat het bijvoorbeeld ook diagnosemiddelen en middelen die preventief (profylactisch) worden ingezet. Zo vallen de volgende middelen onder de definitie van geneesmiddel:

  • middelen met een therapeutische (genezende) werking - bijvoorbeeld een antibioticum,
  • middelen met een profylactische (preventieve) werking - bijvoorbeeld een antimalariamiddel.
  • middelen die dienen om een diagnose te stellen - bijvoorbeeld oogdruppels die door de oogarts tijdens spreekuur worden gebruikt,
  • middelen die dienen om fysiologische functies bij de mens te herstellen, verbeteren of wijzigen - bijvoorbeeld een middel dat bij suikerziekte wordt gebruikt, bij een te hoog cholesterol of tegen te hoge bloeddruk.
In de praktijk zijn er, in vergelijking tot de totale hoeveelheid beschikbare middelen, slechts een zeer beperkt aantal die een genezende werking hebben en verreweg het overgrote deel van de medicijnen hebben geen genezende werking, maar worden gebruikt om fysiologische functies te beïnvloeden. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Geneesmiddel
Afbeelding van390px-12-08-18-tilidin-retard.jpg
Tilidine, een pijnstiller.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
geneesmiddelBreder
geneesmiddelBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
teratogeen (Begrip)Gerelateerdgeneesmiddel
Rdf.jpg