abundantie


Eigenschappen

Voorkeurslabelabundantie
DefinitieHet aantal van een soort dat men op een bepaalde oppervlakte en/of gedurende een bepaalde tijd waarneemt.
Synoniemabundanties
Toelichting op definitieMate waarin een bepaald soort organisme of groep van organismen voorkomt. (bron: Ecologische normen waterbeheer. Deeladvies III: beschrijving van de parameters. Gezondheidsraad, Rapport no. 89/21, den Haag, 1989. / Aquo / DIV)


Het begrip abundantie (talrijkheid) is in het vegetatiekundig onderzoek aan levensgemeenschappen een maat voor het voorkomen van soorten op een bepaalde oppervlakte of in een bepaald volume.

Als abundantiemaat kan gebruikt worden:

  • dichtheid: aantal individuen per oppervlakte of volume,
  • frequentie: het percentage van het totale aantal deelmonsters, waarbinnen de soort is aangetroffen,
  • bedekking: een maat voor de verticale projectie van de planten op de bodem,
  • biomassa: meestal drooggewicht van de bovengrondse spruit of de gehele plant, maar het kan ook geschat worden uit het versgewicht,
  • relatieve abundantie: percentage voor soortsabundantie van het totaal van abundanties voor alle soorten.
    (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-44ff623b-b4e5-4ccd-9f59-a53ae2c6092d, https://nl.wikipedia.org/wiki/Abundantie_(ecologie)
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
abundantieBreder
abundantieBron van
abundantieGerelateerd
abundantieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
abundant (Begrip)Gerelateerdabundantie
meting (Begrip)Gerelateerdabundantie
Rdf.jpg