levensgemeenschap

Eigenschappen

VoorkeurslabellevensgemeenschapVerzameling van individuen van verschillende soorten die gezamenlijk in een biotoop leven.
DefinitieVerzamelingEen manier om de samenhang van een aantal reeksen (exemplaar- en/of raai- en/of gridreeksen) vast te leggen. van individuen van verschillende soorten die gezamenlijk in een biotoopKarakteristieke leefomgeving van een levensgemeenschap waarvan de belangrijkste klimatologische, bodemkundige en biologische condities uniform zijn. leven.
SynoniemlevensgemeenschappenVerzameling van individuen van verschillende soorten die gezamenlijk in een biotoop leven.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-6857e6c5-6266-4003-b59c-c0947ed9407c, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2146
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
levensgemeenschapVerzameling van individuen van verschillende soorten die gezamenlijk in een biotoop leven.Breder
  • organisme groep (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
levensgemeenschapVerzameling van individuen van verschillende soorten die gezamenlijk in een biotoop leven.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
levensgemeenschapVerzameling van individuen van verschillende soorten die gezamenlijk in een biotoop leven.Gerelateerd
  • biotoop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
levensgemeenschapVerzameling van individuen van verschillende soorten die gezamenlijk in een biotoop leven.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
biocoenose (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlevensgemeenschapVerzameling van individuen van verschillende soorten die gezamenlijk in een biotoop leven.
Rdf.jpg