calamiteit


Eigenschappen

Voorkeurslabelcalamiteit
DefinitieOmstandigheden waaronder de goede staat van één of meer waterstaatswerken onmiddellijk en ernstig in het ongerede is of dreigt te komen.
Synoniemcalamiteiten, hoogwatercalamiteit, hoogwatercalamiteiten
Toelichting op definitieEen onderkend gevaar voor de bevolking waarvoor een calamiteitenplan in werking dient te treden.


Ernstige verstoring.

Een calamiteit is de algemeen gebruikte aanduiding voor een ramp of een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. Om goed voorbereid te zijn hebben overheden rampenplannen in de kast liggen, waarin is omschreven wat te doen in geval van een calamiteit.

Algemeen: Een (natuur)ramp of een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. (bron: Helpdesk Water)

Algemeen: Een (natuur)ramp of een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. (bron: Waterveiligheid Begrippen Begrijpen)

Ernstig incident, waarbij sprake is van: beknelling en/of ernstig gewond zijn van personen (zodanig dat de hulp van de brandweer nodig wordt geacht), brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. (bron: Kader veiligheidsvoorzieningen verdiepte wegen, korte overkappingen en gedeeltelijk gesloten constructies)

Ernstig incident, waarbij sprake is van: beknelling en/of ernstig gewond zijn van personen (zodanig dat de hulp van de brandweer nodig wordt geacht), brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. (bron: LTS-1.10)

Niet voorziene gebeurtenis die invloed heeft op de primaire functie(s) van het Areaal en waarvoor de Opdrachtnemer niet verantwoordelijk kan worden gehouden en die niet is te wijten aan het verrichten of het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. Voorbeelden: scheepsaanvaring, schaderijding. (bron: Vraagspecificatie Algemeen PRC (oud))

Ernstige onregelmatigheid in het verlopen van een bepaalde (milieubelastende) activiteit
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-96291b21-3a56-4253-9a73-321de0a77a73, http://www.aquolex.nl/html5/?id=24020&type=term, http://www.aquolex.nl/html5/?id=24019&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Calamiteit, http://www.rws.nl/abdl#DEF-0697
Afbeelding vannoordwaard-hoogwater3-550-resized.jpg
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
calamiteitBreder
calamiteitBron van
calamiteitLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
alarmering (Begrip)Bredercalamiteit
calamiteitenplan (Begrip)Bredercalamiteit
calamiteitengebied (Begrip)Deel vancalamiteit
calamiteitenpunten persleidingen (Begrip)Deel vancalamiteit
beslissingsondersteunend systeem hoogwater (Begrip)Gerelateerdcalamiteit
incident (Begrip)Gerelateerdcalamiteit
ramp (Begrip)Gerelateerdcalamiteit
waakvlamovereenkomst (Begrip)Gerelateerdcalamiteit
Rdf.jpg