achtergrondwaarde


Eigenschappen

Voorkeurslabelachtergrondwaarde
DefinitieIn het kader van bodemverontreiniging meestal het van nature in de bodem aanwezige gehalte aan verontreinigende stoffen.
Synoniemachtergrondwaardes, achtergrondwaarden, achtergrondconcentratie
Toelichting op definitieIn Vlaanderen is de achtergrondwaarde aan de hand van het Bodemdecreet vastgelegd. In Nederland wordt de achtergrondwaarde veelal door lokale en provinciale overheden vastgelegd, voor zover deze boven de streefwaarde ligt. Achtergrondwaarden zijn gedifferentieerd naar type substraat. (bron: Aquo)


De concentratie van van nature voorkomende stoffen in afwezigheid van menselijke activiteiten. (bron: DIV)
Voorbeeldhttps://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/grondstromen/grondstromen-verschillende-milieuhygienische-indelingen-categorieen
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-19123635-a076-4aab-aafc-28601c8ea596
Afbeelding vanVerbanden tussen risico’s, bodemfunctie, bodemnormen en concentraties verontreinigende stoffen in de bodem.


grond_2-2.png

Relaties tussen geschiktheid van de bodem voor de functie, bijbehorende beschermings/risiconiveaus en bijbehorende bodemnormen.

grond_2-3.png
Relatie tussen bodemconcentraties en bodemnormen (landbodem)

grond_2-4.png

Overzicht normstelling voot het generieke en gebiedsspecifieke toetsingskader voor toepassing van grond en baggerspecie in oppervlaktewater.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
achtergrondwaardeBreder
achtergrondwaardeBron van
achtergrondwaardeGerelateerd
achtergrondwaardeLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg