risico


Eigenschappen

Voorkeurslabelrisico
DefinitieDe kans dat de dreiging optreedt en het verlies (of impact) realiteit wordt.
Synoniemrisico's
Toelichting op definitie(bron: Cybersecurity implementatierichtlijn)


De kans op functieverlies vermenigvuldigd met de economische en maatschappelijke gevolgschade.
Risico = Kans x Effect (bron: Handleiding Beheersplan Nat (BPN) / Aquo / DIV)

De kans of mogelijkheid op schade of effect. (bron: DIV)

Bijzondere gebeurtenis die ongewenst is en invloed heeft op (de kosten van) de asset. Deze gebeurtenis kan benoemd of onbenoemd zijn. (bron: Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK 2018)) De kans dat een (ongewenste) gebeurtenis optreedt in relatie tot het effect van deze gebeurtenis. Risico = kans maal effect. (bron: Beheersystematiek Openbare Ruimte) Een onzekere gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die, als deze zou plaatsvinden, gevolgen zal hebben voor het bereiken van doelstellingen. Een risico wordt gemeten door een combinatie van de waarschijnlijkheid van optreden van een geïdentificeerde bedreiging of kans en de mate van de impact ervan op doelstellingen. (bron: PRINCE2 - Glossary of Terms English - Dutch) Een onzekere gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die, als die zou plaatsvinden, effect zou hebben op het bereiken van doelstellingen. Een risico wordt gemeten door een combinatie van de waarschijnlijkheid dat een waargenomen bedreiging of kans plaatsvindt en de omvang van de impact ervan op de doelstellingen. (bron: Management of Risk - Glossary Of Terms - Dutch) Effect van onzekerheid (bron: Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst) Effect van onzekerheid ten aanzien van doelstellingen (bron: Assetmanagement - Overzicht, principes en terminologie) Kans dat een gebeurtenis plaatsvindt vermenigvuldigd met het gevolg van die gebeurtenis en de kans dat een bepaald scenario waarin eerder genoemde kans plaatsvindt (dit in tegenstelling tot het begrip onzekerheid, waarbij de kansen niet bekend zijn). (bron: Leidraad voor Systems Engineering (SE) in de GWW sector) Kans dat een ongewenste gebeurtenis plaatsvindt, ‘vermenigvuldigd’ met het ‘gevolg’ van die gebeurtenis. Als het gevolg kwantificeerbaar is, kan dit daadwerkelijk een vermenigvuldiging zijn. Het resultaat is dan de verwachtingswaarde van het gevolg. (bron: Handreiking prestatiegestuurde risicoanalyses) Ongewenste gebeurtenis met een negatieve invloed op de projectdoelstellingen. Een risico kan worden gekwantificeerd door het vermenigvuldigen van de kans van optreden van de gebeurtenis met de omvang van de negatieve gevolgen (kosten) ervan. (bron: Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK 2010, vervallen)) Onzekere toekomstige gebeurtenis met negatieve consequenties voor het halen van de (project)doelstellingen. (bron: Handreiking Financieel Management / bron: Handreiking Planningsmanagement / bron: Informatiemodel Grip / bron: Kader Kansen- en risicomanagement) Effect van onzekerheid (bron: De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen)

(bron: ABDL)
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-8151c25a-e090-419a-ae14-5470052e0f84, http://www.rws.nl/abdl#DEF-3173
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
risicoBreder
risicoBron van
risicoLid van Hunzeenaas

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actueel risico (Begrip)Brederrisico
bedreiging (Begrip)Brederrisico
bedrijging (Begrip)Brederrisico
maximaal toelaatbaar risiconiveau (Begrip)Brederrisico
overstromingsrisico (Begrip)Brederrisico
verwaarloosbaar risiconiveau (Begrip)Brederrisico
Rdf.jpg