oeverbescherming


Eigenschappen

Voorkeurslabeloeverbescherming
DefinitieMateriaal dat aangebracht is op de grens van water en land, ofwel langs de waterkant, om ofwel de oever tegen afkalving te beschermen, dan wel te voorkomen dat door afkalving van de oever de doorstroming, de waterbeheersing of het vaarwegverkeer belemmerd wordt.
Synoniemoeverbeschermingen, oeververdediging, oeververdedigingen, oeverbeschermingsobject, beschoeiing
Toelichting op definitieProfielverdediging dat de oever beschermt tegen erosie. (bron: Waterschap Peel en Maasvallei / Aquo)


Constructie die zorgt dat de oever niet afkalft. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-b7e77016-d0f1-4a8c-81ed-0fba5cf86ca2
Afbeelding vanoeververdediging


oeververdediging
Betonnen oeververdediging in hoofdwatergang.

bodem, talud, oeververdiging

Bodem, talud en oeververdiging.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
oeverbeschermingBreder
oeverbeschermingBron van
oeverbeschermingDeel van
oeverbeschermingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beschoeiing (Begrip)Brederoeverbescherming
walbescherming (Begrip)Brederoeverbescherming
zinkstuk (Begrip)Brederoeverbescherming
stortsteen (Begrip)Deel vanoeverbescherming
antigraafgaas (Begrip)Gerelateerdoeverbescherming
bestorting (Begrip)Gerelateerdoeverbescherming
damwand (Begrip)Gerelateerdoeverbescherming
kade (Begrip)Gerelateerdoeverbescherming
uitloging (Begrip)Gerelateerdoeverbescherming
Rdf.jpg