Natura 2000-gebied


Eigenschappen

VoorkeurslabelNatura 2000-gebied
DefinitieGebied behorende tot het Natura 2000-netwerk.
Publieksvriendelijke toelichtingEen netwerk van beschermde natuurgebieden, dat door de lidstaten van de Europese Unie wordt opgezet. Het Natura-2000 netwerk dient ter bescherming van zowel de gebieden (natuurlijke habitats) als de flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten.
SynoniemNatura 2000 gebied, Natura 2000 gebieden, Natura 2000-gebieden, N2000-gebied, N2000-gebieden
Toelichting op definitieIn Nederland een gebied beschermd volgens de Natuurbeschermingswet 1998, tevens aangewezen en/of aangemeld als Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied (art 10a Nb-wet). Bron:

BPRW.


De Natura 2000-gebieden in Nederland zijn gebieden die door de Nederlandse regering zijn aangemeld bij de Europese Commissie als speciale beschermingszone, habitatrichtlijngebieden.

Daarnaast waren er al Vogelrichtlijngebieden aangewezen. Gecombineerd leidde dit tot 162 Natura 2000-gebieden, die Nederland aanwijst in de periode 2008 - 2010.

Van de 162 bij Europa aangemelde gebieden heeft de Nederlandse regering er per december 2010 56 definitief aangewezen. Voor één gebied is een procedure tot intrekking van de aanmelding begonnen. De doelstelling dat alle 162 gebieden in december 2010 officieel zouden zijn aangewezen is niet gehaald.
Voorbeeldhttps://natura2000.eea.europa.eu/#, Beschermde Gebieden - Natura 2000 (INSPIRE geharmoniseerd) Deze dataset beschikt over een WMS, WFS en Atom welke vanaf 9 maart 2023 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s): WMS nieuw: https://service.pdok.nl/rvo/beschermdegebieden/natura2000/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMS WMS oud: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps-natura2000/wms?request=Getcapabilities&service=wms WFS nieuw: https://service.pdok.nl/rvo/beschermdegebieden/natura2000/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFS WFS oud: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps-natura2000/wfs?request=GetCapabilities
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-8fecfcd9-38e0-48ec-a8d4-cbee6b56a5f4, https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Natura_2000-gebieden_in_Nederland
Afbeelding van1425_003k_clo_03_nl.png
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Natura 2000-gebiedBreder
Natura 2000-gebiedBron van
Natura 2000-gebiedDeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Nationaal Park Drentsche Aa (Begrip)Deel vanNatura 2000-gebied
beschermd natuurmonument (Begrip)GerelateerdNatura 2000-gebied
wad (Begrip)GerelateerdNatura 2000-gebied
Rdf.jpg