asfalt

Eigenschappen

VoorkeurslabelasfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.
AfkortingAFTEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.
DefinitieEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumenEen zeer viskeuze vloeistof of vaste stof, in hoofdzaak bestaande uit koolwaterstoffen of hun derivaten, die vrijwel geheel oplosbaar is in zwavelkoolstof. en minerale stoffen.
SynoniemasfaltvlakkenEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.
Toelichting op definitieAsfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen. is een materiaal dat wordt samengesteld uit mineraalVaste stoffen waaruit gesteenten zijn opgebouwd.Harde stof met een minerale samenstelling. aggregaat en bitumenEen zeer viskeuze vloeistof of vaste stof, in hoofdzaak bestaande uit koolwaterstoffen of hun derivaten, die vrijwel geheel oplosbaar is in zwavelkoolstof.. Het wordt veel toegepast als wegverhardingsmateriaal, maar wordt onder andere ook toegepast in de waterbouw. Van nature komt asfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen. voor in asfaltmeren (zoals op Trinidad) en steenasfalt. Dit laatste is een mengsel van zandEen natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm - de samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren - van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan 0.002 mm en maximaal 50% kleiner dan 0.063 mm, terwijl maximaal 30% van het volledige minerale mengsel groter dan 2 mm mag zijn., leem en asfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen..


De bovenlaag eventueel in combinatie met een filterEen tussenlaag in de taludbekleding die uitspoeling van fijnkorrelig materiaal uit de ondergrond door de bovenliggende laag van de bekleding voorkomt.Apparaat waarin een scheiding van stoffen plaatsvindt door middel van drukverschil door een poreus medium of rooster.Poreus voorwerp of voorwerp met gaatjes dat gassen of vloeistoffen doorlaat en tegelijk zuivert. en de onderlaag van de waterkering ter hoogte van en onder het maatgevende hoogwaterpeilWaterstand nabij een specifieke peilschaal waarbij schade of ongemak begint op te treden als gevolg van hoogwater.. Aangezien de totale bekleding van een waterkering een aantal segmenten kan behelzen, wordt, volgens de definitie, hier alleen gedoeld op het segment dat zich bevindt ter hoogte van en onder het maatgevende hoogwaterpeilWaterstand nabij een specifieke peilschaal waarbij schade of ongemak begint op te treden als gevolg van hoogwater.. Het gaat hier dus om het belangrijkste segment. De bekleding is de bedekking van de waterkeringKunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.. Daar waar aan de voet van de waterkering zich een waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. bevindt is er sprake van een overlap met de subentiteit 'ProfielverdedigingEen kunstmatige verdediging van talud en/of bodem van een water.' (waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat.). Het is aan het waterschap om te bepalen of men in die gevallen ook langs en onder de waterlijnDe snijlijn van het watervlak ter hoogte van het peil met de aangrenzende gronden.Verzameling primaire processen binnen de hoofdtaak zuiveren van afvalwater van een Waterschap ten bate van het verwijderen van biologisch afbreekbare verontreinigingen uit het afvalwater op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. blijft spreken van 'Bekleding waterkeringDe bovenlaag eventueel in combinatie met een filter en de onderlaag van de waterkering ter hoogte van en onder het maatgevende hoogwaterpeil. of dat daar het begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. 'ProfielverdedigingEen kunstmatige verdediging van talud en/of bodem van een water.' wordt gehanteerd.

Er zijn twee type asfaltvlakkenEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.:

  • AsfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen. (AFTEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.)
  • BreuksteenProfielverdediging met behulp van breuksteen. asfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen. (BAT)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-35408807-1b74-4e4f-bf37-51ce3a93f820
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Asfalt
Afbeelding vanasfaltvlak, werk in uitvoering


asfaltvlak, werk in uitvoering

asfaltvlak, werk in uitvoering

asfaltvlak, werk in uitvoering

De primaire waterkering bij Lauwersoog wordt voorzien van een nieuw asfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen. laagEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese)..

Asfalt bekleding op primaire waterkering
AsfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen. bekleding op primaire waterkering
Breuksteen asfalt bekleding op primaire waterkering

BreuksteenProfielverdediging met behulp van breuksteen. asfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen. bekleding op primaire waterkering
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
asfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.Breder
  • bekledingtype (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • profielverdediging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
asfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
asfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
asfaltkleefmiddel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanasfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.
asfaltmortel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanasfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.
bitumen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanasfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.
mineraal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanasfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.
basismateriaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdasfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.
Rdf.jpg