bekledingtype

Eigenschappen

VoorkeurslabelbekledingtypeEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming.
DefinitieEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt..
SynoniembekledingtypesEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming., bekledingtypenEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming., bekledingsvlakEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming., bekledingsvlakkenEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming.
Toelichting op definitieDe primaire waterkeringen van waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe. kennen de volgende bekledingstypes:
  • BetonBouwmateriaal, bestaande uit een zeer hard mengsel van kalk of cement met zand, grind of steenstukken en water(vlakken)
  • AsfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.(vlakken)
  • GrasEen profielverdediging met behulp van graszoden.(vlakken)
  • BreuksteenProfielverdediging met behulp van breuksteen.(vlakken)
  • SteenzettingBedekking van een talud met berg-, breuk- of riviersteen(svlakken)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=29413&type=term
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bekledingtypeEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming.Breder
  • bekleding waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bekledingtypeEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bekledingtypeEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming.Gerelateerd
  • profielverdediging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
asfalt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbekledingtypeEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming.
beton (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbekledingtypeEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming.
breuksteen-asfalt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbekledingtypeEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming.
duin (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbekledingtypeEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming.
gras (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbekledingtypeEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming.
steenzetting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbekledingtypeEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming.
bekleding waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanbekledingtypeEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming.
breuksteen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbekledingtypeEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming.
worteldichtheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbekledingtypeEen object dat het dijklichaam moet beschermen tegen golfaanval en stroming.
Rdf.jpg