adsorptiecomplex


Eigenschappen

Voorkeurslabeladsorptiecomplex
DefinitieHet totaal van de klei- en humusdeeltjes in de bodem die betrokken zijn bij het adsorptie-desorptieproces.
Toelichting op definitieDe benaming van klei en humus die de eigenschap hebben water en voedingsstoffen vast te houden en weer af te geven aan de plantenwortels. Adsorptiecomplex is het gedeelte van de vaste fase van de grond dat andere stoffen kan binden. Het adsorptiecomplex bestaat uit anorganische (klei) en organische (humus) colloïdale stoffen en heet dan ook wel klei-humuscomplex. Het heeft een veel groter adsorptievermogen dan de niet-colloïdale silt- en zandfractie (textuur). De gebonden (geadsorbeerde) stoffen zijn in hoofdzaak ionen en water, de binding wordt veroorzaakt door de negatieve lading van het adsorptiecomplex. De geadsorbeerde ionen zijn dus positieve ionen (kationen), ze zijn uitwisselbaar tegen andere kationen uit de bodemoplossing. Het adsorptievermogen voor kationen van een grond is hoger naarmate deze zwaarder en/of humeuzer is (textuur en organische stofklassen), maar is ook afhankelijk van het soort kleimineraal. (Ensie)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-3c1013bc-e47a-4d14-98a5-88d00e45255a, https://www.ensie.nl/oosthoek/adsorptiecomplex
Afbeelding vanc802bc57-f0a7-497c-9e74-e03f413fc246_Schematische%20weergave%20van%20effect%20van%20toedienen%20kalkmeststof_c9ddeb0d_530x211.jpg
Adsorptiecomplex.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
adsorptiecomplexBron van
adsorptiecomplexDeel van
adsorptiecomplexLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bodem (Begrip)Deel vanadsorptiecomplex
Rdf.jpg