adsorptiecomplex

Eigenschappen

VoorkeurslabeladsorptiecomplexHet totaal van de klei- en humusdeeltjes in de bodem die betrokken zijn bij het adsorptie-desorptieproces.
DefinitieHet totaal van de kleiNatuurlijk door of in water afgezet materiaal dat is ontstaan door verwering van gesteenten, behorende tot de fijnste groep afzettingsgesteenten.- en humusdeeltjes in de bodem die betrokken zijn bij het adsorptieDe hechting van verbindingen in oplossingen aan het oppervlak van vaste stoffen.-desorptieproces.
Toelichting op definitieDe benaming van kleiNatuurlijk door of in water afgezet materiaal dat is ontstaan door verwering van gesteenten, behorende tot de fijnste groep afzettingsgesteenten. en humus die de eigenschapEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. hebben water en voedingsstoffen vast te houden en weer af te geven aan de plantenwortels. AdsorptiecomplexHet totaal van de klei- en humusdeeltjes in de bodem die betrokken zijn bij het adsorptie-desorptieproces. is het gedeelte van de vaste fase van de grond dat andere stoffen kan binden. Het adsorptiecomplexHet totaal van de klei- en humusdeeltjes in de bodem die betrokken zijn bij het adsorptie-desorptieproces. bestaat uit anorganische (kleiNatuurlijk door of in water afgezet materiaal dat is ontstaan door verwering van gesteenten, behorende tot de fijnste groep afzettingsgesteenten.) en organische (humus) colloïdale stoffen en heet dan ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. kleiNatuurlijk door of in water afgezet materiaal dat is ontstaan door verwering van gesteenten, behorende tot de fijnste groep afzettingsgesteenten.-humuscomplex. Het heeft een veel groter adsorptievermogen dan de niet-colloïdale silt- en zandfractie (textuur). De gebonden (geadsorbeerde) stoffen zijn in hoofdzaak ionen en waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)., de binding wordt veroorzaakt door de negatieve lading van het adsorptiecomplexHet totaal van de klei- en humusdeeltjes in de bodem die betrokken zijn bij het adsorptie-desorptieproces.. De geadsorbeerde ionen zijn dus positieve ionen (kationen), ze zijn uitwisselbaar tegen andere kationen uit de bodemoplossing. Het adsorptievermogen voor kationen van een grond is hoger naarmate deze zwaarder en/of humeuzer is (textuur en organische stofklassen), maar is ook afhankelijk van het soort kleimineraal. (Ensie)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-3c1013bc-e47a-4d14-98a5-88d00e45255a, https://www.ensie.nl/oosthoek/adsorptiecomplex
Afbeelding vanc802bc57-f0a7-497c-9e74-e03f413fc246_Schematische%20weergave%20van%20effect%20van%20toedienen%20kalkmeststof_c9ddeb0d_530x211.jpg
AdsorptiecomplexHet totaal van de klei- en humusdeeltjes in de bodem die betrokken zijn bij het adsorptie-desorptieproces..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
adsorptiecomplexHet totaal van de klei- en humusdeeltjes in de bodem die betrokken zijn bij het adsorptie-desorptieproces.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
adsorptiecomplexHet totaal van de klei- en humusdeeltjes in de bodem die betrokken zijn bij het adsorptie-desorptieproces.Deel van
  • bodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
adsorptiecomplexHet totaal van de klei- en humusdeeltjes in de bodem die betrokken zijn bij het adsorptie-desorptieproces.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
bodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanadsorptiecomplexHet totaal van de klei- en humusdeeltjes in de bodem die betrokken zijn bij het adsorptie-desorptieproces.
Rdf.jpg