adsorptie


Eigenschappen

Voorkeurslabeladsorptie
DefinitieDe hechting van verbindingen in oplossingen aan het oppervlak van vaste stoffen.
Toelichting op definitieVastlegging van stoffen aan grensvlak. (bron: Aquo)


Proces waarbij moleculen van een gas, vloeistof of opgeloste stof gehecht worden aan het oppervlak van een vaste stof. (bron: DIV)

Adsorptie is een fenomeen dat optreedt aan het grensvlak van twee fasen. Dit kan zijn het grensvlak gas-vloeistof, vloeistof-vloeistof, vast-vloeistof of vast-gas. Bij adsorptie hechten de moleculen van een gas of vloeistof zich aan het oppervlak van een vaste stof of vloeistof en bedekken deze daardoor met een laagje.

Adsorptie kent in de natuur vele verschijningsvormen, bijvoorbeeld het hechten van schaliegas en olie aan kerogeen in het brongesteente.

Adsorptie kan gebruikt worden om materialen te laten groeien op diverse oppervlakken. Met bijvoorbeeld Chemical vapor deposition (CVD) wordt een gasmengsel in contact gebracht met een substraatoppervlak, waarbij door fysisorptie en chemisorptie materialen gegroeid worden. Afhankelijk van temperatuur, druk, concentratie en verblijftijd van het gasmengsel groeit het materiaal in verschillende toestanden: amorf, polykristallijn of epitaxiaal.

Adsorptie is een scheidingsmethode die berust op verschil in aanhechtingsvermogen en oplosbaarheid. Adsorptie kan gebruikt worden als scheidingsmethode in (drink)waterzuivering. Als in water geur-, kleur-, of smaakstoffen opgelost zijn, dan zijn die te verwijderen door middel van adsorptie. Hierbij wordt het verontreinigde water door koolfilters geleid of wordt aan het water actieve kool toegevoegd. Het adsorptiemiddel is fijn verdeeld, het bestaat dus uit kleine deeltjes, die zeer poreus zijn en samen een groot specifiek oppervlak hebben van meerdere honderden vierkante meter per gram. De moleculen van de geur-, kleur- en smaakstoffen hechten aan de deeltjes van het adsorptiemiddel. Als het ontstane mengsel gefiltreerd wordt, blijft niet alleen het adsorptiemiddel hangen, maar ook de moleculen van de geurstoffen, kleurstoffen en/of smaakstoffen. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-4beb6bfa-675a-44ca-8aec-b6055f6f4fe9, https://nl.wikipedia.org/wiki/Adsorptie
Afbeelding vanAdsorptie.jpg

Adsorptie.

390px-Water_Filtration_Systems.png

Een waterfilter: actieve kool vormt de 4e laag van onder.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
adsorptieBreder
adsorptieBron van
adsorptieGerelateerd
adsorptieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg