druk


Eigenschappen

Voorkeurslabeldruk
AfkortingDRUK
DefinitieKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt.
Toelichting op definitieIn de natuurkunde is druk de drukkracht per oppervlakte-eenheid. De SI-eenheid van druk is de pascal (Pa), maar ook de bar en de atmosfeer worden soms gebruikt. Bij een vaste stof is druk een vorm van mechanische spanning die het tegengestelde is van rekspanning. Anders dan rekspanning is druk ook van toepassing op een medium als gas of een vloeistof; deze wordt uitgeoefend op de wanden van het vat waarin het medium zich bevindt, of op het oppervlak van een object dat zich in het medium bevindt. De druk is ook in vaste materialen altijd in alle richtingen gelijk: het is het gemiddelde van de drie axiale spanningen.[1] De relatie tussen druk, temperatuur, volume en aantal moleculen in een gas wordt beschreven door de algemene gaswet. In een vloeistof neemt de druk onder invloed van de zwaartekracht evenredig toe met de diepte en met de dichtheid van de vloeistof. Bijvoorbeeld in water neemt de druk toe met ongeveer 1 atmosfeer voor elke 10 meter diepte.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-6b6524b0-a5db-4b3a-8bdf-15c36d15ca17, https://nl.wikipedia.org/wiki/Druk_(grootheid)
Afbeelding van260px-Tire_pressure_gauge.jpg
Deze bandendrukmeter meet de lucht(over)druk in een autoband in psi.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
drukBron van
drukLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
absolute waterdruk (Begrip)Brederdruk
actieve gronddruk (Begrip)Brederdruk
atmosferische druk (Begrip)Brederdruk
gronddruk (Begrip)Brederdruk
luchtdruk (Begrip)Brederdruk
muddruk (Begrip)Brederdruk
waterdruk (Begrip)Brederdruk
drukspanning (Begrip)Gerelateerddruk
meter waterkolom (Begrip)Gerelateerddruk
tensiometer (Begrip)Gerelateerddruk
Rdf.jpg