druk

Eigenschappen

VoorkeurslabeldrukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt.
AfkortingDRUKKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt.
DefinitieKracht die per oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied. eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt. uitgeoefend wordt.
Toelichting op definitieIn de natuurkundeNatuurkunde of fysica is de tak van wetenschap die algemene eigenschappen van materie en straling onderzoekt en beschrijft, zoals kracht, evenwicht en beweging, fasen en faseovergangen, straling, warmte, licht, geluid, magnetisme en elektriciteit, voor zover hierbij geen scheikundige veranderingen optreden. Dit wil zeggen dat de moleculaire samenstelling van stoffen niet verandert. is drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. de drukkracht per oppervlakte-eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.. De SI-eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt. van drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. is de pascal (Pa), maar ook de bar en de atmosfeer worden soms gebruikt. Bij een vaste stof is drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. een vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van mechanische spanning die het tegengestelde is van rekspanning. Anders dan rekspanning is drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. ook van toepassing op een medium als gas of een vloeistofVloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin materie kan voorkomen. Een vloeistof is een stof die gemakkelijk vormveranderingen ondergaat, maar zich verzet tegen volumeverandering onder invloed van druk. Hierin onderscheiden vloeistoffen zich van vaste stoffen, die hun vorm behouden, en gassen en plasma's, die samendrukbaar zijn.; deze wordt uitgeoefend op de wanden van het vat waarin het medium zich bevindt, of op het oppervlak van een object dat zich in het medium bevindt. De drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. is ook in vaste materialen altijd in alle richtingen gelijk: het is het gemiddelde van de drie axiale spanningen.[1] De relatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. tussen drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt., temperatuur, volume en aantal moleculenCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen. in een gas wordt beschreven door de algemene gaswet. In een vloeistofVloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin materie kan voorkomen. Een vloeistof is een stof die gemakkelijk vormveranderingen ondergaat, maar zich verzet tegen volumeverandering onder invloed van druk. Hierin onderscheiden vloeistoffen zich van vaste stoffen, die hun vorm behouden, en gassen en plasma's, die samendrukbaar zijn. neemt de drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. onder invloed van de zwaartekrachtDe zwaartekracht of gravitatie is een aantrekkende kracht die twee of meer massa's op elkaar uitoefenen. evenredig toe met de diepte en met de dichtheid van de vloeistofVloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin materie kan voorkomen. Een vloeistof is een stof die gemakkelijk vormveranderingen ondergaat, maar zich verzet tegen volumeverandering onder invloed van druk. Hierin onderscheiden vloeistoffen zich van vaste stoffen, die hun vorm behouden, en gassen en plasma's, die samendrukbaar zijn.. Bijvoorbeeld in water neemt de drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. toe met ongeveer 1 atmosfeer voor elke 10 meter diepte.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=24645&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Druk_(grootheid)
Afbeelding van260px-Tire_pressure_gauge.jpg
Deze bandendrukmeter meet de luchtHet in hoofdzaak uit zuurstof en stikstof bestaande gasmengsel dat de aarde tot op zekere hoogte omgeeft. Deze luchtlaag heet dampkring of atmosfeer.(over)drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. in een autoband in psi.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
absolute waterdruk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdrukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt.
actieve gronddruk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdrukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt.
atmosferische druk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdrukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt.
gronddruk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdrukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt.
luchtdruk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdrukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt.
waterdruk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdrukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt.
meter waterkolom (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerddrukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt.
Rdf.jpg