faalkans

Eigenschappen

Voorkeurslabelfaalkans
DefinitieKans op falen.
Synoniemfaalkansen
Toelichting op definitie<dijktraject> Kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor de hydraulische belasting op een achterliggend dijktraject substantieel wordt verhoogd. (bron: Helpdesk Water)


<dijktraject> Kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor de hydraulische belasting op een achterliggend dijktraject substantieel wordt verhoogd. (bron: Waterveiligheid Begrippen Begrijpen)

Kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor de hydraulische belasting op een achterliggend dijktraject substantieel wordt verhoogd; (bron: Waterwet)

< vak, doorsnede of kunstwerk> Faalkans voor een vak voor een toetsspoor als resultaat van de analyse in de gedetailleerde toets per vak. Een vak heeft betrekking op een dijkdoorsnede, duinenraai of kunstwerk. (bron: Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017)

<waterkering> Kans op overschrijden van de uiterste grenstoestand van een waterkering of een onderdeel daarvan. De uiterste grenstoestand wordt vastgelegd door een faaldefinitie. (bron: Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017)

Kans op falen van de functie van een systeem, waarbij falen is gedefinieerd in een faaldefinitie. (bron: Handreiking prestatiegestuurde risicoanalyses)
Exacte overeenkomsthttp://www.aquolex.nl/html5/?id=26024&type=term, http://www.rws.nl/abdl#DEF-1216

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
faalkansBreder
faalkansBron van
faalkansLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
overstromingsrisico (Begrip)Brederfaalkans
Rdf.jpg