autecologie


Eigenschappen

Voorkeurslabelautecologie
DefinitieStudie van de relaties tussen individu en milieu.
Synoniemauto-ecologie
Toelichting op definitie(bron: Ecologische normen waterbeheer. Deeladvies III: beschrijving van de parameters. Gezondheidsraad, Rapport no. 89/21, Den Haag, 1989 / Aquo / DIV)


Aut(o)ecologie is een ecologische benadering, die de interacties van individuele organismen met hun omgeving bestudeert. Een autecologische benadering verschilt van zowel de gemeenschapsecologie (community ecology)/vegetatiekunde als van de populatiebiologie, door een grotere nadruk op (soortspecifieke) aanpassingen van individuele dieren, planten of andere organismen.

De autecologie onderzoekt de soortspecifieke eisen en aanpassingen aan milieufactoren, waaronder weerstand (resistence) en veerkracht (resilience) van individuele organismen, om zo de geografische verspreiding van de soort beter te begrijpen. Een dergelijk onderzoek kan bijvoorbeeld plaatsvinden door verplaatsingsexperimenten, zoals het naar het laagland verplanten uit de Alpen van een soort. (bron: Wikipedia)

Autecologie verwijst naar het deelgebied van de ecologie dat zich richt op de studie van individuele soorten en hun interacties met hun omgeving. Het richt zich op het begrijpen van de ecologische kenmerken, gedrag, aanpassingen en verspreiding van een specifieke soort. Autecologie bestudeert hoe een organisme reageert op fysieke factoren zoals temperatuur, vochtigheid, licht en bodemgesteldheid, evenals op biotische factoren zoals voedselbronnen, predatie en concurrentie. Het doel van autecologie is om inzicht te krijgen in de ecologische vereisten en het gedrag van individuele soorten, en hoe deze factoren hun overleving, groei en voortplanting beïnvloeden. (bron: HEA)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-b69e2059-cc7a-41f9-973a-4f2074e70834, https://www.aquo.nl/index.php/Id-0556ee10-7607-4187-913d-a7acd451e011, https://nl.wikipedia.org/wiki/Autoecologie
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
autecologieBreder
autecologieBron van
autecologieGerelateerd
autecologieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg