watersysteemheffing


Eigenschappen

Voorkeurslabelwatersysteemheffing
DefinitieEen waterschapsbelasting die inwoners betalen. U betaalt watersysteemheffing eigenaren als u eigenaar bent van een woning, (bedrijfs)pand, onbebouwde grond, of een natuurterrein.
Publieksvriendelijke toelichtingHet waterschap dekt met de opbrengst van deze belasting de kosten om wateroverlast, overstromingen en watertekort te voorkomen. Het geld van deze heffing wordt ook gebruikt om het water in sloten en (zwem)plassen schoon te houden.
Synoniemwatersysteemheffingen
Toelichting op definitieWatersysteemheffing betaalt u om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Denk hierbij aan het bouwen en onderhouden van dijken en gemalen om overstromingen en tekorten aan water te voorkomen. Het waterschap gebruikt het geld uit de watersysteemheffing ook om het water in sloten, plassen en meren schoon te houden.


Eigenaar
Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van een woning, bedrijfspand of stuk grond, dan betaalt u de watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd of natuur.

Gebruiker.
Bent u gebruiker van een woonruimte, dan betaalt u watersysteemheffing ingezetenen.

Verkoop woning, pand of grond.

Verkoopt u een woning, bedrijfspand of grond dat niet bebouwd is, dan berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing u terugkrijgt van de koper. De heffing is voor een heel jaar. Ook als er iets in dat jaar verandert.
Exacte overeenkomsthttps://noordelijkbelastingkantoor.nl/belastingen-tarieven/waterschapsbelastingen-en-grondslagen/watersysteemheffing/,
https://hdsr.test.begrippenxl.nl/hdsr/nl/page/Id-358884d2-c7bc-7649-b7e9-4c671d15cd56, https://noordelijkbelastingkantoor.nl/belastingen-tarieven/waterschapsbelastingen-en-grondslagen/watersysteemheffing/
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
watersysteemheffingBreder
watersysteemheffingBron van
watersysteemheffingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
watersysteemheffing gebouwd (Begrip)Brederwatersysteemheffing
watersysteemheffing ingezetenen (Begrip)Brederwatersysteemheffing
watersysteemheffing natuur (Begrip)Brederwatersysteemheffing
watersysteemheffing ongebouwd (Begrip)Brederwatersysteemheffing
Rdf.jpg