onderhouden


Eigenschappen

Voorkeurslabelonderhouden
DefinitieActie tijdens de gebruiksfase van een product of bouwwerk om ervoor te zorgen dat het in een conditie blijft waarbij het in staat is zijn functie uit te blijven voeren zoals vereist. (bron: Lexicon Circulair Bouwen)
Toelichting op definitieActiviteit die worden uitgevoerd met het doel de functies van een systeem gedurende de gebruiksduur op het vereiste kwaliteitsniveau in stand te houden. (bron: Leidraad voor Systems Engineering (SE) in de GWW sector)


Activiteit die worden uitgevoerd met het doel de functies van een systeem gedurende de gebruiksduur op het vereiste kwaliteitsniveau in stand te houden. (bron: Vraagspecificatie Eisen DenC (oud))

Activiteiten die erop zijn gericht de beoogde (ontwerp)levensduur van de (bestaande) infrastructuur te realiseren (bron: Prognoserapport 2016 Vervanging en Renovatie)

Activiteiten die erop zijn gericht de beoogde (ontwerp)levensduur van de infrastructuur te realiseren. (bron: RWS Intranet - SLA Beheer, Onderhoud, Verkeer- en watermanagement 2022-2025 - Offerte-uitvraag)

Activiteiten die gericht zijn op het realiseren van de beoogde (ontwerp)levensduur van de infrastructuur. Onderdeel van instandhouding infrastructuur. (bron: IENW/BSK-2020/108825)

Activiteiten om de bruikbaarheid van het object of de installatie op peil te houden. Hieronder kunnen vallen: reinigen, repareren en vervangen van onderdelen of (beschermings)middelen. (bron: LTS-1.10)

Uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om het object in goede staat te houden of te brengen. (bron: CROW 156)

Het verbeteren van de stroefheid door het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag of het vervangen van de toplaag bij vervanging van de deklaag van de aangrenzende wegverharding in de zwaarst belaste rijstrook. (bron: RTD 1007-4)

Geheel van fysieke activiteiten, die erop gericht zijn om de functies van een systeem gedurende de levensduur in voldoende mate te laten vervullen. (bron: Handreiking prestatiegestuurde risicoanalyses)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-2538, https://www.begrippenxl.nl/ABDL/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fwww.rws.nl%2Fabdl%23DEF-2538

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
onderhoudenBreder
onderhoudenBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
herstel (Begrip)Brederonderhouden
maaien (Begrip)Brederonderhouden
onderhoud (Begrip)Brederonderhouden
ongepland onderhoud (Begrip)Brederonderhouden
regulier onderhoud (Begrip)Brederonderhouden
Rdf.jpg