hoofdwatersysteem


Eigenschappen

Voorkeurslabelhoofdwatersysteem
DefinitieBelangrijk (regionaal) netwerk van met elkaar in verbinding staande (stromende) oppervlaktewateren die via eenzelfde punt afwatert op belangrijkste regionale waterlo(o)p(en) Een hoofdwatersysteem kan uit meerdere watertypen en derhalve ook uit meerdere waterlichamen bestaan.
Synoniemhoofdwatersystemen, hoofdwaterlichaam, hoofdwaterlichamen
Toelichting op definitie(bron: Aquo)


De verzameling hoofdwateren (oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen in Waterbesluit, bijlage II, onderdeel 1 (Oppervlaktewaterlichamen in rijksbeheer). (bron: Waterbesluit)

De verzameling oppervlaktewaterlichamen dat is aangewezen in bijlage II, onderdeel 1 (Oppervlaktewaterlichamen in rijksbeheer), bij het Waterbesluit. (bron: Prestatie-eisen assetmanagement (werkpakket 6b))

prefDef: Het samenhangend geheel van oppervlaktewater en grond- water van nationale betekenis, met bijbehorende bergings- gebieden, waterkeringen en ondersteunende infrastructuur. (bron: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte / ABDL)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-3bff7303-9785-4b30-9670-37813b738f8d, http://www.rws.nl/abdl#DEF-7726
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hoofdwatersysteemBreder
hoofdwatersysteemBron van
hoofdwatersysteemLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg