Web Map Tile Service

Eigenschappen

VoorkeurslabelWeb Map Tile ServiceEen Web Map Tile Service (WMTS) is een standaard protocol om vooraf gerenderde of run-time gemaakte gegeorefereerde kaart tiles te verdelen via het internet. De specificatie werd ontwikkeld en voor het eerst gepubliceerd door het Open Geospatial Consortium in 2010. WMTS mag door iedereen gebruikt worden, maar er rust wel een copyright op.
AfkortingWMTSEen Web Map Tile Service (WMTS) is een standaard protocol om vooraf gerenderde of run-time gemaakte gegeorefereerde kaart tiles te verdelen via het internet. De specificatie werd ontwikkeld en voor het eerst gepubliceerd door het Open Geospatial Consortium in 2010. WMTS mag door iedereen gebruikt worden, maar er rust wel een copyright op.
DefinitieEen Web Map Tile ServiceEen Web Map Tile Service (WMTS) is een standaard protocol om vooraf gerenderde of run-time gemaakte gegeorefereerde kaart tiles te verdelen via het internet. De specificatie werd ontwikkeld en voor het eerst gepubliceerd door het Open Geospatial Consortium in 2010. WMTS mag door iedereen gebruikt worden, maar er rust wel een copyright op. (WMTSEen Web Map Tile Service (WMTS) is een standaard protocol om vooraf gerenderde of run-time gemaakte gegeorefereerde kaart tiles te verdelen via het internet. De specificatie werd ontwikkeld en voor het eerst gepubliceerd door het Open Geospatial Consortium in 2010. WMTS mag door iedereen gebruikt worden, maar er rust wel een copyright op.) is een standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. protocol om vooraf gerenderde of run-time gemaakte gegeorefereerdeGeorefereren is het vastleggen van de locatie van een kaart. Een gegeorefereerde (oude) kaart kan daarmee op een nieuwe kaart geprojecteerd worden. kaart tiles te verdelen via het internet. De specificatie werd ontwikkeld en voor het eerst gepubliceerd door het Open Geospatial ConsortiumOpen Geospatial Consortium, Inc. (OGC) is een internationale organisatie zonder winstoogmerk, bestaande uit bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten, die de leiding heeft in de ontwikkeling van interoperabele standaarden voor georuimtelijke en plaatsgebonden diensten. in 2010. WMTSEen Web Map Tile Service (WMTS) is een standaard protocol om vooraf gerenderde of run-time gemaakte gegeorefereerde kaart tiles te verdelen via het internet. De specificatie werd ontwikkeld en voor het eerst gepubliceerd door het Open Geospatial Consortium in 2010. WMTS mag door iedereen gebruikt worden, maar er rust wel een copyright op. mag door iedereen gebruikt worden, maar er rust welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. een copyright op.
Toelichting op definitieHet Open Geospatial ConsortiumOpen Geospatial Consortium, Inc. (OGC) is een internationale organisatie zonder winstoogmerk, bestaande uit bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten, die de leiding heeft in de ontwikkeling van interoperabele standaarden voor georuimtelijke en plaatsgebonden diensten. (OGCOpen Geospatial Consortium, Inc. (OGC) is een internationale organisatie zonder winstoogmerk, bestaande uit bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten, die de leiding heeft in de ontwikkeling van interoperabele standaarden voor georuimtelijke en plaatsgebonden diensten.) houdt zich bezig met het ontwikkelen van standaardenEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. voor web kaarten nadat er in 1997 een paper werd gepubliceerd door Allan Doyle, waarin een "WWWHet wereldwijde web (www), ook wel met de Engelse term "world wide web" aangeduid, maar meestal kortweg het web, houdt in: een aantal technische afspraken voor het wereldwijd over het internet aanbieden en verbinden van allerhande documenten en computertoepassingen; de verzameling documenten en toepassingen die wereldwijd volgens dit systeem over het internet worden aangeboden. Mapping Framework" werd voorgesteld. De oudste en meest populaire standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. voor webkaarten is WMSEen Web Map Service (WMS) publiceert "kaarten" (dit betekent: een visuele voorstelling van de georuimtelijke data, niet de data zelf) op het wereldwijde web. WMS biedt een manier om gelijktijdig een visueel overzicht te krijgen van complexe en gedistribueerde geografische kaarten, over het internet.. De eigenschappenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. van die standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. bleken moeilijk te implementeren in situaties waar snelle response tijden van belang zijn. Voor de meeste WMSEen Web Map Service (WMS) publiceert "kaarten" (dit betekent: een visuele voorstelling van de georuimtelijke data, niet de data zelf) op het wereldwijde web. WMS biedt een manier om gelijktijdig een visueel overzicht te krijgen van complexe en gedistribueerde geografische kaarten, over het internet. service is het niet ongewoon om 1 of meerdere CPU seconden nodig te hebben om reactie geven. Voor gigantische parallelle implementaties is zo een CPU intensieve service niet praktisch. Om het CPU intensieve ad-hoc render probleem te verhelpen, begonnen applicatieontwikkelaars vooraf gerenderde kaart tiles te gebruiken. Verschillende open en gesloten schema's werden ontwikkeld om deze kaart tiles te organiseren en aan te pakken. Een vroegere specificatie voor dit probleem is de Tile Map Service (TMS). Deze is eenvoudiger dan WMTSEen Web Map Tile Service (WMTS) is een standaard protocol om vooraf gerenderde of run-time gemaakte gegeorefereerde kaart tiles te verdelen via het internet. De specificatie werd ontwikkeld en voor het eerst gepubliceerd door het Open Geospatial Consortium in 2010. WMTS mag door iedereen gebruikt worden, maar er rust wel een copyright op.. Die werd ontwikkeld door leden van OSGeo en wordt niet ondersteund door een officiële standaardenEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. organisatieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving..

Requests WMTSEen Web Map Tile Service (WMTS) is een standaard protocol om vooraf gerenderde of run-time gemaakte gegeorefereerde kaart tiles te verdelen via het internet. De specificatie werd ontwikkeld en voor het eerst gepubliceerd door het Open Geospatial Consortium in 2010. WMTS mag door iedereen gebruikt worden, maar er rust wel een copyright op. specificeert een aantal request encodings:

  • KVPEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.

key-value-pairs encoding

  • RESTRepresentational state transfer (REST) is een software-architectuur voor gedistribueerde mediasystemen zoals het wereldwijde web.

Representational state transferRepresentational state transfer (REST) is een software-architectuur voor gedistribueerde mediasystemen zoals het wereldwijde web. encoding

  • SOAPSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten.

Simple Object Access ProtocolSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten. encoding

De syntax voor de WMTSEen Web Map Tile Service (WMTS) is een standaard protocol om vooraf gerenderde of run-time gemaakte gegeorefereerde kaart tiles te verdelen via het internet. De specificatie werd ontwikkeld en voor het eerst gepubliceerd door het Open Geospatial Consortium in 2010. WMTS mag door iedereen gebruikt worden, maar er rust wel een copyright op. request types is verschillend voor elk van deze encodings. Een aantal request types zijn:

  • Capabilities

geeft informatie over de WMTSEen Web Map Tile Service (WMTS) is een standaard protocol om vooraf gerenderde of run-time gemaakte gegeorefereerde kaart tiles te verdelen via het internet. De specificatie werd ontwikkeld en voor het eerst gepubliceerd door het Open Geospatial Consortium in 2010. WMTS mag door iedereen gebruikt worden, maar er rust wel een copyright op. service parametersEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen.Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter. als resultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend.

  • Tile

geeft een kaart tile als resultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend.

  • FeatureInfo

geeft (akfanumerieke) informatie voor een bepaalde locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. als resultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend.

  • Legend
geeft de legende van de kaart als afbeelding als resultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend.
Voorbeeldhttps://rasterdata.hunzeenaas.nl/erdas-iws/ogc/wmts/Rasterdata?service=WMTS&request=getcapabilities
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Tile_Service
Afbeelding vanLuchtfoto, WMTS bevraging via https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Web Map Tile ServiceEen Web Map Tile Service (WMTS) is een standaard protocol om vooraf gerenderde of run-time gemaakte gegeorefereerde kaart tiles te verdelen via het internet. De specificatie werd ontwikkeld en voor het eerst gepubliceerd door het Open Geospatial Consortium in 2010. WMTS mag door iedereen gebruikt worden, maar er rust wel een copyright op.Breder
  • webservice (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Web Map Tile ServiceEen Web Map Tile Service (WMTS) is een standaard protocol om vooraf gerenderde of run-time gemaakte gegeorefereerde kaart tiles te verdelen via het internet. De specificatie werd ontwikkeld en voor het eerst gepubliceerd door het Open Geospatial Consortium in 2010. WMTS mag door iedereen gebruikt worden, maar er rust wel een copyright op.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Web Map Tile ServiceEen Web Map Tile Service (WMTS) is een standaard protocol om vooraf gerenderde of run-time gemaakte gegeorefereerde kaart tiles te verdelen via het internet. De specificatie werd ontwikkeld en voor het eerst gepubliceerd door het Open Geospatial Consortium in 2010. WMTS mag door iedereen gebruikt worden, maar er rust wel een copyright op.Gerelateerd
  • Open Geospatial Consortium (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Arcgis Server (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdWeb Map Tile ServiceEen Web Map Tile Service (WMTS) is een standaard protocol om vooraf gerenderde of run-time gemaakte gegeorefereerde kaart tiles te verdelen via het internet. De specificatie werd ontwikkeld en voor het eerst gepubliceerd door het Open Geospatial Consortium in 2010. WMTS mag door iedereen gebruikt worden, maar er rust wel een copyright op.
Geoserver (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdWeb Map Tile ServiceEen Web Map Tile Service (WMTS) is een standaard protocol om vooraf gerenderde of run-time gemaakte gegeorefereerde kaart tiles te verdelen via het internet. De specificatie werd ontwikkeld en voor het eerst gepubliceerd door het Open Geospatial Consortium in 2010. WMTS mag door iedereen gebruikt worden, maar er rust wel een copyright op.
Rdf.jpg