Simple Object Access Protocol

Eigenschappen

VoorkeurslabelSimple Object Access ProtocolSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten.
AfkortingSOAPSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten.
DefinitieSimple Object Access ProtocolSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten. (SOAPSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten.) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatieHet uitwisselen van informatie op welke manier dan ook. tussen verschillende componenten.
SynoniemSimple Object Access ProtocollenSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten.
Toelichting op definitieSOAPSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten. wordt ondersteund door een groot aantal bedrijven en organisatiesOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. waaronder IBM, Novell, Microsoft, Oracle, Apache SoftwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren. Foundation en het vroegere BEA Systems en Sun (nu Oracle). SOAPSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten. is een protocol dat XMLExtensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze presentatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan (zoals in het OpenDocument-formaat) en om gegevens over het internet te versturen.-berichten stuurt, meestal over HTTPHypertext Transfer Protocol (HTTP) is het protocol voor de communicatie tussen een webclient (meestal een webbrowser of een app) en een webserver. Dit protocol wordt niet alleen veel op het wereldwijde web gebruikt, maar ook op lokale netwerken (we spreken dan van een intranet)., maar ook over SMTP, HTTPSHyperText Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS, is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens., JMS of FTP.

Het SOAPSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten.-protocol bestaat uit drie onderdelen:

  • Een envelop die een raamwerk definieert voor het beschrijven van wat in een bericht staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. en hoe het te verwerken.
  • Een set van codeerregels voor de expressie van 'instantiesOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.' van applicatiegedefinieerde datatypen.
  • Een conventie voor de representatie van 'remote procedureDe beschrijving van de achtereenvolgens te nemen stappen voor het behandelen en verstrekken van beschikkingen, overeenkomsten, aangiften, bezwaren en beroepen enz. calls' en antwoorden. SOAPSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten. kan worden gebruikt in combinatie met een grote verscheidenheid aan andere protocollen.
SOAPSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten. bundelde in eerste instantieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt. het transport (HTTPHypertext Transfer Protocol (HTTP) is het protocol voor de communicatie tussen een webclient (meestal een webbrowser of een app) en een webserver. Dit protocol wordt niet alleen veel op het wereldwijde web gebruikt, maar ook op lokale netwerken (we spreken dan van een intranet).) en de boodschap (XMLExtensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze presentatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan (zoals in het OpenDocument-formaat) en om gegevens over het internet te versturen.). Naast HTTPHypertext Transfer Protocol (HTTP) is het protocol voor de communicatie tussen een webclient (meestal een webbrowser of een app) en een webserver. Dit protocol wordt niet alleen veel op het wereldwijde web gebruikt, maar ook op lokale netwerken (we spreken dan van een intranet). kunnen in de huidige SOAPSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten.-specificatie (versie 1.1) ook andere protocollen als SMTP, FTP en MQ het transport van de boodschap vervullen. SOAPSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten.-implementaties zijn beschikbaar voor vele verschillende talen en omgevingen, zodat ontwikkelaars zich niet hoeven te bekommeren over de vormgeving van SOAPSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten.-berichten, over de wijze van versturen en het toepassen van foutcorrectie. Bovendien maken vele producten het mogelijk om JavaJava is een objectgeoriënteerde programmeertaal. Java is een platformonafhankelijke taal die qua syntaxis grotendeels gebaseerd is op de (eveneens objectgeoriënteerde) programmeertaal C++. Java beschikt echter over een uitgebreidere klassenbibliotheek dan C++.-, COM- of CORBA-componenten om te vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. tot SOAPSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten.-webdiensten.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/SOAP_(protocol)
Afbeelding van220px-SOAP.svg.png
SOAPSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten.-structuur

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Simple Object Access ProtocolSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
Simple Object Access ProtocolSimple Object Access Protocol (SOAP) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten.Gerelateerd
  • webservice (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg