representational state transfer

Eigenschappen

Voorkeurslabelrepresentational state transferRepresentational state transfer (REST) is een software-architectuur voor gedistribueerde mediasystemen zoals het wereldwijde web.
AfkortingRESTRepresentational state transfer (REST) is een software-architectuur voor gedistribueerde mediasystemen zoals het wereldwijde web.
DefinitieRepresentational state transferRepresentational state transfer (REST) is een software-architectuur voor gedistribueerde mediasystemen zoals het wereldwijde web. (RESTRepresentational state transfer (REST) is een software-architectuur voor gedistribueerde mediasystemen zoals het wereldwijde web.) is een softwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.-architectuur voor gedistribueerde mediasystemen zoals het wereldwijde web.
Toelichting op definitieDe term werd geïntroduceerd en gedefinieerd in 2000 door Roy Fielding in zijn doctoraatsstudie.[1][2] Fielding is een van de auteurs van de Hypertext Transfer ProtocolHypertext Transfer Protocol (HTTP) is het protocol voor de communicatie tussen een webclient (meestal een webbrowser of een app) en een webserver. Dit protocol wordt niet alleen veel op het wereldwijde web gebruikt, maar ook op lokale netwerken (we spreken dan van een intranet). (HTTPHypertext Transfer Protocol (HTTP) is het protocol voor de communicatie tussen een webclient (meestal een webbrowser of een app) en een webserver. Dit protocol wordt niet alleen veel op het wereldwijde web gebruikt, maar ook op lokale netwerken (we spreken dan van een intranet).)-specificaties versie 1.0 en 1.1.

RESTRepresentational state transfer (REST) is een software-architectuur voor gedistribueerde mediasystemen zoals het wereldwijde web. wordt veelal gebruikt voor het ontwerpen van application programming interfaces (APIEen application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken).) voor het internet, op de HTTPHypertext Transfer Protocol (HTTP) is het protocol voor de communicatie tussen een webclient (meestal een webbrowser of een app) en een webserver. Dit protocol wordt niet alleen veel op het wereldwijde web gebruikt, maar ook op lokale netwerken (we spreken dan van een intranet).-standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode., maar is niet gelimiteerd tot HTTPHypertext Transfer Protocol (HTTP) is het protocol voor de communicatie tussen een webclient (meestal een webbrowser of een app) en een webserver. Dit protocol wordt niet alleen veel op het wereldwijde web gebruikt, maar ook op lokale netwerken (we spreken dan van een intranet). en ook toepasbaar buiten APIs. Bijvoorbeeld een klikbare, interactieve website zoals WikipediaWikipedia is een online encyclopedie die ernaar streeft inhoud te bieden die vrij herbruikbaar, objectief en verifieerbaar is. voldoet aan de RESTRepresentational state transfer (REST) is een software-architectuur voor gedistribueerde mediasystemen zoals het wereldwijde web.-architectuur.

Met de ArcGIS ServerEen server is een computer of een programma dat diensten verleent aan clients. In de eerste betekenis wordt met server de fysieke computer aangeduid waarop een programma draait dat deze diensten verleent. RESTRepresentational state transfer (REST) is een software-architectuur voor gedistribueerde mediasystemen zoals het wereldwijde web. APIEen application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken). kunt u werkenDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. met gehoste gegevensservices die u hebt gepubliceerd naar ArcGIS Enterprise of ArcGIS OnlineArcGIS bevat internetmogelijkheden in alle Esri-softwareproducten. De diensten, geleverd via ArcGIS Online op www.arcgis.com, omvatten web-API's, gehoste kaart- en geoprocessing-diensten en een programma voor het delen van gebruikers.. Als u bijvoorbeeld gegevens importeert in ArcGIS OnlineArcGIS bevat internetmogelijkheden in alle Esri-softwareproducten. De diensten, geleverd via ArcGIS Online op www.arcgis.com, omvatten web-API's, gehoste kaart- en geoprocessing-diensten en een programma voor het delen van gebruikers., wordt er een functielaag gemaakt die wordt gehost op een exemplaar van ArcGIS ServerEen server is een computer of een programma dat diensten verleent aan clients. In de eerste betekenis wordt met server de fysieke computer aangeduid waarop een programma draait dat deze diensten verleent..
Voorbeeldhttp://ahn.arcgisonline.nl/arcgis/rest, http://services.arcgisonline.nl/arcgis/rest/, https://geo.noorderzijlvest.nl/arcgis/rest/services/?f=pjson
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://developers.arcgis.com/rest/services-reference/get-started-with-the-services-directory.htm, https://developers.arcgis.com/documentation/core-concepts/rest-api/
Afbeelding vanArcgis rest services
Arcgis restservices waterschap Noorderzijlvest

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
representational state transferRepresentational state transfer (REST) is een software-architectuur voor gedistribueerde mediasystemen zoals het wereldwijde web.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Arcgis Server (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdrepresentational state transferRepresentational state transfer (REST) is een software-architectuur voor gedistribueerde mediasystemen zoals het wereldwijde web.
Rdf.jpg