beheersmaatregel

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeheersmaatregelMaatregel die de beheerder treft om een bepaalde gewenste toestand te behouden of te bereiken.
DefinitieMaatregelActie die genomen moeten worden om de doelstellingen te halen. die de beheerderPubliekrechtelijke instantie of (rechts) persoon die toeziet op de instandhouding o.a. van een waterstaatswerk. treft om een bepaalde gewenste toestandGeheel van omstandigheden of condities waarin een fysiek object, informatieobject of activiteit zich bevindt op een specifiek moment in de tijd. te behouden of te bereiken.
SynoniembeheersmaatregelsMaatregel die de beheerder treft om een bepaalde gewenste toestand te behouden of te bereiken.
Toelichting op definitieBeheersmaatregelen kunnen worden genomen om de waterkwantiteitAlles dat te maken heeft met de hoeveelheid water en de waterpeilen. op orde te brengen. Gedacht moet dan worden aan een beheersmaatregelMaatregel die de beheerder treft om een bepaalde gewenste toestand te behouden of te bereiken. ten behoeve van de veiligheidDe mate van vrijwaring tegen schade of verlies (door hoogwater).. Beheersmaatregelen kunnen ook genomen worden om een gewenste waterkwaliteitDe kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten. te behalen. Denk daarbij aan een bepaalde ecologische toestandGeheel van omstandigheden of condities waarin een fysiek object, informatieobject of activiteit zich bevindt op een specifiek moment in de tijd. of kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen. van zwemwaterDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=26669&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beheersmaatregelMaatregel die de beheerder treft om een bepaalde gewenste toestand te behouden of te bereiken.Breder
  • maatregel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beheersmaatregelMaatregel die de beheerder treft om een bepaalde gewenste toestand te behouden of te bereiken.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
beheersmaatregelMaatregel die de beheerder treft om een bepaalde gewenste toestand te behouden of te bereiken.Gerelateerd
  • waterkeren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beheersmaatregelMaatregel die de beheerder treft om een bepaalde gewenste toestand te behouden of te bereiken.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
waterkeren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbeheersmaatregelMaatregel die de beheerder treft om een bepaalde gewenste toestand te behouden of te bereiken.
Rdf.jpg