biotoop


Eigenschappen

Voorkeurslabelbiotoop
DefinitieKarakteristieke leefomgeving van een levensgemeenschap waarvan de belangrijkste klimatologische, bodemkundige en biologische condities uniform zijn.
Synoniembiotopen, Biotoop, Biotopen
Toelichting op definitieBron: Ecologische normen waterbeheer. Deeladvies III: beschrijving van de parameters. Gezondheidsraad, Rapport no. 89/21, den Haag, 1989.

Een biotoop (Gr: βιος (bios) - leven, τοπος (topos) - plaats) is een gebied met een uniform landschapstype (ecotoop) waarin een bepaalde levensgemeenschap met organismen kan gedijen.

Een biotoop moet worden onderscheiden van het bioom, de niche en het verspreidingsgebied. Binnen een biotoop kunnen habitats worden onderscheiden. Een habitat is de specifieke plaats binnen een biotoop waar een organisme zich ophoudt. Bijvoorbeeld in de biotoop bos is de bodem de habitat van een regenworm.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-27e3c4c4-8cc4-4a1b-9eee-79b4d7e1bb5e, https://nl.wikipedia.org/wiki/Biotoop
Afbeelding van260px-Moose1.jpg
Biotoop van de eland in Noorwegen.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
biotoopBreder
biotoopBron van
biotoopGerelateerd
biotoopLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ecologische gradiënt (Begrip)Gerelateerdbiotoop
habitat (Begrip)Gerelateerdbiotoop
levensgemeenschap (Begrip)Gerelateerdbiotoop
Rdf.jpg