ecologische gradiënt


Eigenschappen

Voorkeurslabelecologische gradiënt
DefinitieEen ecologische gradiënt of ecotoon is een geleidelijke overgang tussen verschillende biotopen. Het kan gaan om een geleidelijke overgang in biotische en abiotische milieufactoren, die gewoonlijk samengaat met een gemeenschapsgradiënt: een geleidelijke overgang in soortensamenstelling bij de overgang tussen levensgemeenschappen.
Synoniemecotoon
Toelichting op definitieVoorbeelden zijn een overgang van bos via bosrand naar grasland (een begrazingsgradiënt), de samenstelling van de vegetatie op verschillende hoogten in een berggebied en de overgang van lage naar hoge kwelder (een zoutgradiënt).

Doordat organismen gebruik kunnen maken van verschillende biotopen zijn er in dit gebied verschillende ecologische niches met vaak een grote biodiversiteit, het randeffect. Het grensgebied kan een grote lengte hebben, maar is kleiner dan de gebieden die het scheidt.

De geleidelijke veranderingen in omstandigheden treden onder meer op bij de overgang van water naar land (verlandingszones) of van bos naar grasland (zoom). (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologische_gradi%C3%ABnt
Afbeelding van520px-Duursche_waarden_olst.JPG
De overgang van bos en water in het ooibos in de Duursche Waarden
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ecologische gradiëntBreder
ecologische gradiëntBron van
ecologische gradiëntGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ecologische amplitude (Begrip)Brederecologische gradiënt
Rdf.jpg