vergunning

Eigenschappen

VoorkeurslabelvergunningOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld.
DefinitieOverheidstoestemming door wet of verordeningHandeling met algemene draagwijdte komende van een andere autoriteit dan het parlement. vereist gesteld.
SynoniemvergunningenOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld.
Toelichting op definitieEen vergunning of ontheffingSchriftelijke toestemming om niet te hoeven voldoen aan een wettelijke verplichting. is een officiële (noodzakelijke) toestemming van de overheidEen overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. om een bepaalde activiteit uit te voeren.

De wet kan bepalen dat iets verboden is zonder vergunningOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld.. De wet kan ook bepalen dat iets verboden is, met de mogelijkheid om een ontheffingSchriftelijke toestemming om niet te hoeven voldoen aan een wettelijke verplichting. van dat verbod te krijgen.

In veel gevallen was vóór invoering van een vergunningenstelsel de activiteit zonder vergunning toegestaan. In sommige gevallen was de activiteit eerst helemaal verboden.

Als de overheidEen overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. een vergunning verleent wil dat niet zeggen dat de overheidEen overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. de activiteit positief waardeert. Het kan bijvoorbeeld gaan om een demonstratie tegen een regeringsmaatregel.

Soms is voor een activiteit registratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten. verplicht, en wordt deze registratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten. slechts beperkt toegestaan. De registratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten. komt dan neer op een vergunningOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld.. Dit is soms van toepassing bij tippelprostitutie.

Een vergunde branche is een branche waarin een vergunning is vereist. Een vergund bedrijf is een bedrijf met een vergunningOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld.. De overige bedrijven zijn of illegaal, of ze behoren tot een niet-vergunde branche.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=29667&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergunning

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
vergunningOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld.Breder
  • vergunning/recht/overeenkomst (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
vergunningOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
privaatrechtelijke vergunning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredervergunningOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld.
revisievergunning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredervergunningOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld.
vergunning tot lozing & onttrekking & afvoer & aanvoer. (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredervergunningOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld.
watervergunning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredervergunningOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld.
wvow-vergunning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredervergunningOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld.
aanlegvergunningenregime (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdvergunningOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld.
Rdf.jpg