samenhang vergunningen


Eigenschappen

Voorkeurslabelsamenhang vergunningen
DefinitieDe onderlinge verwijzingen naar aanvragen van vergunningen waarmee samenhang bestaat.
Synoniemsamenhang vergunning
Toelichting op definitieIn de samenhang is de voorkeur uitgesproken door een bevoegde instantie de behandeling van de onderling verbonden aanvragen in een geheel te behandelen in plaats van separaat. De samenhang tussen aanvragen voor vergunningen kan op basis van een coördinatiebericht van Gedeputeerde Staten worden bevorderd. Dit bericht is een mededeling die aangeeft dat de behandeling van een aanvraag van een vergunning gecoördineerd dient plaats te vinden. Ingeval voor eenzelfde lozingsobject twee of meer met elkaar samenhangende aanvragen zijn gedaan tot het geven van beschikkingen waarop art. 14.1 WM en afdeling 3.5 van de AWB van toepassing zijn, kunnen Gedeputeerde Staten gehouden zijn de coördinatie van de behandeling van de aanvragen te bevorderen (artikel 14.4 WM). Indien daarvan sprake is, geven Gedeputeerde Staten of de betrokken waterschappen aan op welke wijze coördinatie dient plaats te vinden. (bron: GFO-M1 / GWL / Aquo / DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-391357bd-9305-4a69-9432-84ec73c1ad7c
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
samenhang vergunningenBreder
samenhang vergunningenBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg