rechtsbeschermingsmiddel


Eigenschappen

Voorkeurslabelrechtsbeschermingsmiddel
DefinitieDe mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening tegen een uitspraak van de rechtbank bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Synoniemrechtsbeschermingsmiddelen
Toelichting op definitie(bron: RWS-A, 1997 RWS-R, 1996: Boog, T. H. M. van der, Gegevenswoordenboek Bestuurlijk-Juridische Zaken Klaswat en Wvo, EDS, nr. A2403-R-3, 15 mei 1996, pag. 55. / Aquo)


De mogelijkheid tot indienen van bedenkingen tijdens de vergunningsprocedure of met betrekking tot bij een bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediend beroep tegen een besluit tot het verlenen of (ambtshalve) wijzigen of intrekken van een vergunning.De mogelijkheid tot indienen van een zienswijze of bezwaar inzake de uit te oefenen of uitgeoefende handhavingsactiviteiten of met betrekking tot een bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediend beroep tegen een handhavingsbesluit. De mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze of bedenkingen tegen een ontwerp-besluit c.q. aanvraag voor een besluit.De mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen een besluit bij de rechtbank.De mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.De mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening tegen een besluit bij de president van de rechtbank.De mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening tegen een uitspraak van de rechtbank bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. (bron: DIV)
Voorbeeldhttps://www.recht.nl/nieuws/ondernemingsrecht/193375/de-verklaring-voor-recht-voldoende-belangrijk/
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-275e3fe2-bdb9-4f20-bdec-cd126733cf16
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rechtsbeschermingsmiddelBreder
rechtsbeschermingsmiddelBron van
rechtsbeschermingsmiddelGerelateerd
rechtsbeschermingsmiddelLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg