Wet Herverdeling Wegenbeheer

Versie door HAABot (overleg | bijdragen) op 16 apr 2023 om 05:11 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |ElementUniqueId=14f2a060-1714-6dc9-6115-082332426b69 |Paginanaam=Id-14f2a060-1714-6dc9-6115-082332426b69 |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=Wet Herver...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Eigenschappen

VoorkeurslabelWet Herverdeling Wegenbeheer
DefinitieDe Wet Herverdeling Wegenbeheer (WHW) van 29 oktober 1992 is een Nederlandse wet welke per 1 januari 1993 de herverdeling van het wegenbeheer tussen het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen regelt of regelde.
Publieksvriendelijke toelichtingDe Wet herverdeling wegenbeheer (WHV) van 29 oktober 1992 is een Nederlandse wet die per 1 januari 1993 de herverdeling van het wegenbeheer tussen het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen regelt.
SynoniemWet Herverdeling Wegen
Toelichting op definitieAanleiding voor deze wet was de zogenaamde Operatie Brokx-droog (vernoemd naar de commissie onder leiding van oud-CDA'er Gerrit Brokx), die in het kader van decentralisatie van overheidstaken het beheer van wegen die geen deel uitmaakten van de hoofdinfrastructuur welke van nationaal belang waren de overdracht voorzag aan lagere overheden.

Tot 1992 werden er op drie niveaus wegenplannen opgesteld te weten de rijkswegenplannen, secundaire wegenplannen en de tertiaire wegenplannen. Het Rijk stelde minstens elke tien jaar een Rijkswegenplan vast voor de nationale verbindingen, de provincies secundaire en tertiaire wegenplannen voor de regionale en lokale verbindingen. Wegen die in het Rijkswegenplan waren opgenomen, werden planwegen genoemd en de overige wegen die hierin niet waren opgenomen maar wel in beheer en onderhoud zaten bij het Rijk werden planvervangende wegen genoemd. In de secundaire en tertiaire wegenplannen waren alle wegen opgenomen in de hele provincie die in aanmerking kwamen voor financiering ter verbetering, wie de wegbeheerder was, was hier van ondergeschikt belang. (Bron: Wegen Wiki)

De essentie (doel) van de Wet Herverdeling Wegen van 1993 was dat de waterschappen geen “openbare” wegen meer in onderhoud moeten/mogen hebben. Als dat wel zo was dan moest het eventuele eigendom ook mee overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar. Deze procedure heeft ca. 2 jaar geduurd. Het Rijk, De Provincie, de gemeenten en het waterschap deden daar aan mee. Waterschap Dollardzijlvest wilde niet dat het eigendom van de openbare zandwegen langs de Ruiten en Mussel A Kanaal aan de Gemeente werd overgedragen. Daarom is per vergunning alleen het onderhoud overgedragen aan de gemeenten. (Bron: Foppe Groen / Hunze en Aa's)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_herverdeling_wegenbeheer, https://www.wegenwiki.nl/Wet_Herverdeling_Wegenbeheer#:~:text=De%20Wet%20Herverdeling%20Wegenbeheer%20(WHW
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Wet Herverdeling WegenbeheerBreder
Wet Herverdeling WegenbeheerBron van
Wet Herverdeling WegenbeheerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg