open source


Eigenschappen

Voorkeurslabelopen source
DefinitieOpen source of open bron beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de source) van het eindproduct.
Synoniemopen bron, open-source
Toelichting op definitieVoordat de term open source algemeen in gebruik werd genomen, was er een breed scala aan uitdrukkingen om het concept te beschrijven. Het dankt zijn huidige populariteit mede aan het toenemende gebruik van internet, het mogelijk maken van diverse productiemodellen, manieren om communicatie te bedrijven en interactieve gemeenschappen. De bekendste vorm is opensourcesoftware. Het opensourcemodel staat toe dat verschillende agenda's en productiebenaderingen tegelijk worden gebruikt, in tegenstelling tot de meer gecentraliseerde ontwikkelmodellen die meestal gebruikt worden voor propriëtaire software. De samenwerkende ontwikkelaars kunnen daarbij behoorlijk zelfstandig werken, zonder te veel centrale sturing. Hierbij komen eindproducten en de daaraan ten grondslag liggende basismaterialen (bijvoorbeeld ontwerpen, beschrijvende documentatie en dergelijke), vrij ter beschikking voor het publiek.(bron: Wikipedia)
Voorbeeldhttps://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/13/opensourcewerken-de-vrijblijvendheid-voorbij,
https://qgis.org/nl/site/,
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/open-source/
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Open_source
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
open sourceBreder
open sourceBron van
open sourceGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Open Java Development Kit (Begrip)Brederopen source
QGIS (Begrip)Brederopen source
Apache Tomcat (Begrip)Deel vanopen source
Apache webserver (Begrip)Deel vanopen source
Notepad++ (Begrip)Deel vanopen source
Apache Spark (Begrip)Gerelateerdopen source
Geonetwork (Begrip)Gerelateerdopen source
Geoserver (Begrip)Gerelateerdopen source
closed source (Begrip)Gerelateerdopen source
Rdf.jpg



Software die de overheid maakt (of laat maken) moet zo veel mogelijk open source zijn. Dit betekent dat de broncode vrij toegankelijk en herbruikbaar moet zijn. Dat is de kern van de in 2020 geïntroduceerde beleidslijn ‘Open, tenzij’. (bron: digitaleoverheid.nl)