database


Eigenschappen

Voorkeurslabeldatabase
DefinitieEen applicatiecomponent dat een dataset bevat.
Synoniemdatabases, databasen
Toelichting op definitieEen fysieke en georganiseerde verzameling van data die beheerd wordt door een database management systeem. (bron: Masterdata voor kernregistraties / ABDL))


Een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en de ontsluiting van actuele en complete data. In de NHI-module oppervlaktewater database zijn bijvoorbeeld de voor de modellering benodigde gegevens van het oppervlaktewater opgeslagen. Dit kan in de vorm van een werkelijke database, maar ook in de vorm van webservices. Deze database is dus een samenstelling van databases en/of webservices.
Exacte overeenkomsthttps://www.begrippenxl.nl/archixl/en/page/?clang=nl&uri=https%3A%2F%2Fbegrippen.archixl.nl%2Farchixl%2Fnl%2Fpage%2FDatabase
Bijna overeenkomsthttps://docplayer.nl/114156962-Nhi-nederlands-hydrologisch-instrumentarium-nhi-module-oppervlaktewater-auteurs.html
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
databaseBreder
databaseBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Oracle SQL Developer (Begrip)Brederdatabase
Oracle database (Begrip)Brederdatabase
PostgreSQL (Begrip)Brederdatabase
feature class (Begrip)Brederdatabase
geodatabase (Begrip)Brederdatabase
materialized view (Begrip)Deel vandatabase
versieweergave (Begrip)Deel vandatabase
view (Begrip)Deel vandatabase
datamodel (Begrip)Gerelateerddatabase
Rdf.jpg