database

Eigenschappen

VoorkeurslabeldatabaseEen applicatiecomponent dat een dataset bevat.
DefinitieEen applicatiecomponentEen applicatie of een onderdeel daarvan die voor de gebruiker herkenbare functionaliteiten bevat en als afzonderlijke eenheid ingezet of vervangen kan worden. dat een datasetEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. bevat.
SynoniemdatabasesEen applicatiecomponent dat een dataset bevat., databasenEen applicatiecomponent dat een dataset bevat.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.begrippenxl.nl/archixl/en/page/?clang=nl&uri=https%3A%2F%2Fbegrippen.archixl.nl%2Farchixl%2Fnl%2Fpage%2FDatabase

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Oracle SQL Developer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdatabaseEen applicatiecomponent dat een dataset bevat.
Oracle database (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdatabaseEen applicatiecomponent dat een dataset bevat.
PostgreSQL (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederdatabaseEen applicatiecomponent dat een dataset bevat.
datamodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerddatabaseEen applicatiecomponent dat een dataset bevat.
Rdf.jpg