aannames van dupuit

Eigenschappen

Voorkeurslabelaannames van dupuitDe navolgende aannames voor het debiet in een open aquifer: a: de hydraulische gradiënt is gelijk aan het verhang van de waterspiegel, b: de stroomlijnen zijn horizontaal, c: de equipotentiaal lijnen zijn verticaal.
DefinitieDe navolgende aannames voor het debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt. in een open aquiferEen geologische formatie waarbinnen de relatief (ten opzichte van de omgeving) hoge doorlatendheid aanzienlijk transport van grondwater mogelijk maakt.: a: de hydraulische gradiënt is gelijk aan het verhangHet verhang is het relatieve hoogteverschil van een watergang, uitgedrukt in m/km (meter per kilometer, derhalve een dimensieloos getal). van de waterspiegelDe snijlijn van het watervlak ter hoogte van het peil met de aangrenzende gronden.Het grensvlak tussen water en lucht., bDe bit is de kleinste eenheid van informatie, namelijk een symbool of signaal dat twee waarden kan aannemen: aan of uit, ja of nee, hoog of laag, geladen of niet-geladen. Het binaire talstelsel stelt deze waarden voor met 1 en 0.: de stroomlijnen zijn horizontaal, c: de equipotentiaal lijnen zijn verticaal.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=24688&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aannames van dupuitDe navolgende aannames voor het debiet in een open aquifer: a: de hydraulische gradiënt is gelijk aan het verhang van de waterspiegel, b: de stroomlijnen zijn horizontaal, c: de equipotentiaal lijnen zijn verticaal.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
aannames van dupuitDe navolgende aannames voor het debiet in een open aquifer: a: de hydraulische gradiënt is gelijk aan het verhang van de waterspiegel, b: de stroomlijnen zijn horizontaal, c: de equipotentiaal lijnen zijn verticaal.Gerelateerd
  • debiet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aannames van dupuitDe navolgende aannames voor het debiet in een open aquifer: a: de hydraulische gradiënt is gelijk aan het verhang van de waterspiegel, b: de stroomlijnen zijn horizontaal, c: de equipotentiaal lijnen zijn verticaal.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
debiet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdaannames van dupuitDe navolgende aannames voor het debiet in een open aquifer: a: de hydraulische gradiënt is gelijk aan het verhang van de waterspiegel, b: de stroomlijnen zijn horizontaal, c: de equipotentiaal lijnen zijn verticaal.
Rdf.jpg