debiet


Eigenschappen

Voorkeurslabeldebiet
DefinitieHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.
Synoniemdebieten
Toelichting op definitieDebiet (ook wel flow rate genoemd) is een natuurkundige grootheid voor een doorstromend medium uitgedrukt als de hoeveelheid van een vloeistof of gas per tijdseenheid. De grootheid wordt toegepast in de stromingsleer, hydrologie, geografie, civiele techniek, de meet- en regeltechniek en procestechniek. In de pomptechniek wordt vaak de term opbrengst gebruikt. Q (debiet) = V (volume) /t (tijd)

De grootheid wordt doorgaans uitgedrukt in de eenheid m3/s. Maar waar dit in de praktijk leidt tot onhandige getallen, worden ook afgeleide eenheden gebruikt als m3/d, m3/h, l/s of l/h.

Debiet kan in plaats van volume ook als massadebiet uitgedrukt worden (bijvoorbeeld als kg/s).

In de hydrologie staat debiet voor de hoeveelheid water die een rivier of beek per tijdseenheid transporteert of afvoert. Het jaar-gemiddelde debiet van de Rijn aan de Nederlands-Duitse grens bedraagt bijvoorbeeld 2200 kubieke meter per seconde.

De debietmeter is een meetinstrument, waarmee het debiet van water gemeten kan worden door buizen en pijpen. Het debiet van grotere waterlopen kan alleen berekend worden uit dwarsdoorsnedes en stroomsnelheidsmetingen, of stijgsnelheden van de waterspiegel in bassins aan het eind van de waterloop (stuwmeren).

Omgekeerd kan wanneer het debiet bekend is, de gemiddelde stroomsnelheid van het water op een zekere locatie worden bepaald door deze te delen door de oppervlakte van de doorsnede van de waterloop, v = Q / A, er geldt immers:

Q=A*v
waarbij
Q het debiet,
A de oppervlakte van de doorsnede
v de snelheid van de vloeistof

In deze vorm heeft de formule een hydraulische analogie met de wet van Ohm (U = I · R) voor elektriciteit, waarbij Q ↔ U, AR en v ↔ I. Hierdoor kan stroming van water gemodelleerd worden in een analoge computer.

De dwarsdoorsnede-gemiddelde stroomsnelheid in Rijntakken in Nederland varieert van 0,5 tot 1,5 m/s, corresponderend met een A van resp. 4400 tot 1500 m2.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-9b6c011f-f6df-4293-8b30-f12e528b9176, https://nl.wikipedia.org/wiki/Debiet
Afbeelding van2060481_orig.jpg


image-3.png
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
debietBreder
debietBron van
debietGerelateerd
debietLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvoer (Begrip)Brederdebiet
debietmeter (Begrip)Brederdebiet
regenwaterafvoer (Begrip)Brederdebiet
regenweerafvoer debiet (Begrip)Brederdebiet
1d-qh-relatie (Begrip)Gerelateerddebiet
aannames van dupuit (Begrip)Gerelateerddebiet
lozing/onttrekking/afvoer/aanvoerpunt (Begrip)Gerelateerddebiet
overslagdebiet (Begrip)Gerelateerddebiet
regiem (Begrip)Gerelateerddebiet
stroming (Begrip)Gerelateerddebiet
Rdf.jpg