exterior orientation


Eigenschappen

Voorkeurslabelexterior orientation
AfkortingEO
DefinitieExterior orientation (EO) is de positie en oriëntatie van de camera toen de foto werd gemaakt. Dat wil zeggen, het is de relatie tussen de grond en het beeld. EO vertegenwoordigt een transformatie van het grondcoördinatensysteem naar het beeldcoördinatensysteem.
Synoniemexterne orientatie, Exterior Orientation
Toelichting op definitieVeel fotogrammetrische camera's zijn uitgerust met een ingebouwd Global Positioning System (GPS) en soms met een traagheidsnavigatiesysteem (INS) of traagheidsmeeteenheid (IMU). Deze systemen verzamelen de EO direct in het vliegtuig.

In de meeste projecten wordt EO berekend op basis van grondcontrolepunten (GCP) en verbindingspunten (TP). Het toevoegen van geschatte of waargenomen EO aan uw project vermindert het aantal GCP's dat u nodig heeft, helpt bij het automatiseren van het verzamelen van TP's en vermindert de tijd die nodig is om het project op te zetten, omdat het een geschatte locatie biedt voor de afbeeldingen.

De positie van de camera betekent de x-, y- en z-locatie van het brandpunt van de camera, gemeten in een rechtshandig kaartcoördinatensysteem. De oriëntatie van de camera wordt gegeven door omega (de rotatie om de x-as), phi (de rotatie om de y-as) en kappa (de rotatie om de z-as). De x-, y- en z-coördinaten en de omega-, phi- en kappa-hoeken worden gezamenlijk de zes parameters van EO genoemd.

U kunt de GPS / INS-gegevens (navigatieoplossing) importeren als directe observaties van de EO. GPS / INS-gegevens van elk sensorsysteem (inclusief POS / EO van Applanix) dat omega, phi en kappa gebruikt, is compatibel met OrthoEngine. Gebruik de GPS / INS-gegevens alleen als gebruikersinvoer en accepteer ze als correct, of gebruik GCP's, TPS of beide om de GPS- en INS-resultaten te verfijnen. Als u een bestaande triangulatie-oplossing voor het project heeft, kunt u deze importeren als een bekende oplossing voor de EO. Door dit te doen, kunt u het verzamelen van GCP's en TP's overslaan.

GPS-, IMU- en triangulatiegegevens zijn meestal al gekalibreerd op de oriëntatie van de afbeeldingen, maar in sommige gevallen kunnen kappa-rotaties nodig zijn. Bij sommige formaten, zoals Albany en Pat-B, is het vrij gebruikelijk dat kappa-waarden worden geroteerd vanwege verschillende vlieglijnen. U moet de kappa-waarde roteren volgens de scanrichting. Kappa is de hoek linksom die nodig is om van de kaart naar het noorden naar het noorden (omhoog) te draaien.

Een gescande afbeelding met het noorden boven moet bijvoorbeeld een kappa van bijna 0 graden hebben, terwijl een afbeelding met het noorden rechts een kappa van bijna 90 graden moet hebben. Als een afbeelding met het noorden naar boven wordt gescand en de ingevoerde kappa-waarde ongeveer 90 graden is, moet u de kappa-waarde met -90 graden draaien (90 graden komt overeen met 100 verlopen).

Figuur 1. Inzicht in omega, phi en kappa
Bijna overeenkomsthttps://www.pcigeomatics.com/geomatica-help/COMMON/concepts/ExteriorOrientation_explainEO.html
Afbeelding vanomega, phi en kappa


Blockfile digital camera frame editor Exterior Orientation.jpg

Blockfile digital camera frame editor Exterior Orientation parameter editor.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
exterior orientationBron van
exterior orientationGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
blockfile (Begrip)Gerelateerdexterior orientation
Rdf.jpg