basiskustlijn

Eigenschappen

VoorkeurslabelbasiskustlijnDe kustlijn die in het kader van de kustlijnzorg zal worden gehandhaafd.
AfkortingBKLDe kustlijn die in het kader van de kustlijnzorg zal worden gehandhaafd.
DefinitieDe kustlijn die in het kader van de kustlijnzorg zal worden gehandhaafd.
SynoniembasiskustlijnenDe kustlijn die in het kader van de kustlijnzorg zal worden gehandhaafd.
Toelichting op definitieIn het algemeen de positie van de 'gemiddelde' kustlijn op 1 januari 1990. Basisrapport Zandige KustWaterkant langs een zee.. Behorend bij de Leidraad Zandige KustWaterkant langs een zee., TAW juli 1995
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=26315&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
basiskustlijnDe kustlijn die in het kader van de kustlijnzorg zal worden gehandhaafd.Breder
  • kenmerkende profiellijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • kustlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
basiskustlijnDe kustlijn die in het kader van de kustlijnzorg zal worden gehandhaafd.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
basiskustlijnDe kustlijn die in het kader van de kustlijnzorg zal worden gehandhaafd.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg