momentane kustlijn


Eigenschappen

Voorkeurslabelmomentane kustlijn
AfkortingMKL
DefinitieDe kustlijn zoals die op een bepaald moment is.
Synoniemmomentane kustlijnen, MKL
Toelichting op definitie(bron: Aquo)


Het probleem bij de in de kustnota van 1990 genoemde laagwaterlijn is dat de hoogte van het gemiddeld laagwater wel goed gedefinieerd is, maar de positie in de horizontale richting niet. Zie onderstaande figuur, hier kruist het strandprofiel drie maal de laagwaterlijn. Feitelijk is het ook niet belangrijk om een lijn te handhaven, maar om de hoeveelheid zand in het actieve strandprofiel te handhaven. Om dit volume te bepalen worden twee hoogtematen gebruikt, het gemiddeld laag water niveau (glw) en de hoogte van de duinvoet (dv). De hoogte van de duivoet wordt in principe bepaald door het snijpunt te zoeken van het steile talud van het duinfront en van het droge strand. Over het algemeen zal dit theoretische duinvoetpunt iets onder het zand liggen. Het is zeer bewerkelijk om ieder jaar de hoogteligging van de duinvoet opnieuw te bepalen. Sommige beheerders definiëren de duinvoetlijn als een bepaalde hoogtelijn, waarop de duinvoet meestal ligt. Bij relatief onveranderlijke kustsecties is dat een acceptabele benadering. De methode van het bepalen van de MKL is zodanig dat deze niet erg gevoelig is voor de precieze keuze van de waarde dv. De ligging van de duinvoet wordt dus vastgelegd door de hoogte boven NAP en de afstand van die hoogtelijn tot de rijksstrandpalenlijn (Xdv). (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-ae281d4e-27d3-4bfb-9108-24c0dd345aa3, https://nl.wikipedia.org/wiki/Basiskustlijn
Afbeelding vanMomentane_Kustlijn.jpg
Definitie van de momentane kustlijn.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
momentane kustlijnBreder
momentane kustlijnBron van
momentane kustlijnLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg