berging op straat

Eigenschappen

Voorkeurslabelberging op straatHet deel van de neerslag dat op het verhard oppervlak valt en dat niet tot afstroming naar het riool komt.
DefinitieHet deel van de neerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt. dat op het verhard oppervlakDaken, bestrating, kassen etc., waarvan het regenwater wordt afgevoerd naar de riolering en/of het oppervlaktewater. valt en dat niet tot afstromingHet transport van water uit een bepaald (stroom-)gebied. naar het rioolAfsluitbare duiker waardoor het water in en uit een sluiskolk kan worden gelaten. Bij sluizen met een groot verval gebruikt men vaak omloopriolen.Een stelsel van (civiel)technische voorzieningen dat zich onder of boven het aardoppervlak bevindt, bestemd voor de inzameling, transport en tijdelijke opslag van afvalwater. komt.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-cac1d37a-b6a1-421a-a588-b8c1a8cee298
Afbeelding vanregen1.jpg
Bergen van water op straat.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
berging op straatHet deel van de neerslag dat op het verhard oppervlak valt en dat niet tot afstroming naar het riool komt.Breder
  • berging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
berging op straatHet deel van de neerslag dat op het verhard oppervlak valt en dat niet tot afstroming naar het riool komt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
berging op straatHet deel van de neerslag dat op het verhard oppervlak valt en dat niet tot afstroming naar het riool komt.Gerelateerd
  • afstroming (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
berging op straatHet deel van de neerslag dat op het verhard oppervlak valt en dat niet tot afstroming naar het riool komt.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg