verhard oppervlak

Eigenschappen

Voorkeurslabelverhard oppervlakDaken, bestrating, kassen etc., waarvan het regenwater wordt afgevoerd naar de riolering en/of het oppervlaktewater.
DefinitieDaken, bestrating, kassen etc., waarvan het regenwaterWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt. wordt afgevoerd naar de rioleringEen stelsel van (civiel)technische voorzieningen dat zich onder of boven het aardoppervlak bevindt, bestemd voor de inzameling, transport en tijdelijke opslag van afvalwater. en/of het oppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water..
Synoniemverharde oppervlaktenDaken, bestrating, kassen etc., waarvan het regenwater wordt afgevoerd naar de riolering en/of het oppervlaktewater., verharde oppervlakteDaken, bestrating, kassen etc., waarvan het regenwater wordt afgevoerd naar de riolering en/of het oppervlaktewater.
Toelichting op definitieEen dak of een (gesloten) bestrating.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=27367&type=term, https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/6-Lozen-verhard-oppervlak-en-bijbehorende-voorziening.pdf
Afbeelding vanhttps://www.staphorst.nl/plaat.php?fileid=42235&f=f2c28c1fe04d3f7d4b69c32a051311356431d895349b11b999e307f559972233aa50e8514729ada32e9814742bd836463a7f01dd2a444452c768a6257546e43d
Verharde oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
verhard oppervlakDaken, bestrating, kassen etc., waarvan het regenwater wordt afgevoerd naar de riolering en/of het oppervlaktewater.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
verhard oppervlakDaken, bestrating, kassen etc., waarvan het regenwater wordt afgevoerd naar de riolering en/of het oppervlaktewater.Gerelateerd
  • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • keur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg