zeefanalyse


Eigenschappen

Voorkeurslabelzeefanalyse
DefinitieBepaling van de korrelverdeling van een monster door middel van zeven.
Synoniemzeefproef, zeefproeven, zeefanalyses
Toelichting op definitieDe korrels worden in het algemeen met zeven gezeefd, het stel zeven wordt afgesloten met een deksel en een bodem. De zeef met de grootste gaten wordt bovenaan geplaatst - deze zeef en de bodem moeten na het zeven leeg zijn. De zeefresten worden tot op 0,1 g nauwkeurig gewogen. Hun gewicht wordt opgetekend, uitgedrukt in gewichtsprocenten van de afgewogen hoeveelheid, afgerond tot gehele getallen - daarvan worden gemiddelde waarden berekend. (bron: Aquo / DIV)


De zeefproef of zeefanalyse is een proef om de korrelverdeling van mineralen te bepalen.

Allereerst wordt de massa van het monster bepaald. Dan worden er verschillende zeven gekozen en op elkaar gestapeld. De kleinste zeefopening onder. Door nu het mineraal te zeven blijven er korrels achter op de verschillende zeven. Door de massa per zeef te bepalen kan het percentage per zeeftype (bijhorend bij een bepaalde korrelgrootte) worden bepaald.

De gegevens kunnen worden uitgezet in een grafiek, de zogenaamde zeefkromme of zeefgrafiek. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-b1f12f55-d5a8-47f9-bc24-b62e2e9a4892, https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeefproef
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zeefanalyseBreder
zeefanalyseBron van
zeefanalyseGerelateerd
zeefanalyseLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
zeefmaat (Begrip)Gerelateerdzeefanalyse
Rdf.jpg