variabele

Versie door HAABot (overleg | bijdragen) op 16 apr 2023 om 03:23 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |ElementUniqueId=afe45494-381a-8ec3-b9eb-9995c4efc6da |Paginanaam=Id-afe45494-381a-8ec3-b9eb-9995c4efc6da |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=variabele...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Eigenschappen

Voorkeurslabelvariabele
Definitiegrootheid die uit een gegeven reeks waarden elke willekeurige waarde aan kan nemen.
Synoniemvariabelen
Toelichting op definitie(Bron: Aquo)

Een variabele is in de wiskunde de aanduiding voor een willekeurig element van een verzameling.

Men zegt wel dat de variabele de verzameling doorloopt, of dat de variabele waarden aanneemt in die verzameling. Een variabele wordt meestal voorgesteld door een letter, maar soms door meer dan één letter uit het alfabet; ook letters uit andere alfabetten worden gebruikt.

Ook buiten een wiskundige context spreekt men over variabelen. In het bijzonder bij onderzoek waarin aan verschillende objecten een (of meer) attribuut of kenmerk dezelfde grootheden gemeten of waargenomen worden. Afhankelijk van de rol die zij spelen in het onderzoek maakt men onderscheid tussen de volgende typen variabelen:

 • Onafhankelijke variabelen: Een onafhankelijke variabele veronderstelt een oorzaak of een vraag, voorspelt het veranderen van een afhankelijke variabele.
  • Een actieve (of experimentele) onafhankelijke variabele kan gemanipuleerd worden door de onderzoeker om de relatie tussen een aantal variabelen te onderzoeken en verklaren.
  • Een passieve onafhankelijke variabele kan niet worden gemanipuleerd, zoals oogkleur, geslacht, leeftijd.
  • Covariabelen zijn meetbare onafhankelijke variabelen, die niet gemanipuleerd worden, die eigenlijk constant gehouden zouden moeten worden. In de effecten daarvan op het object is men niet geïnteresseerd. Deze effecten kunnen op statistische manier worden weggerekend.
  • Modererende variabele: Een tweede onafhankelijke variabele waarvan wordt verondersteld dat deze een significante bijdrage heeft, die noch uit te sluiten valt, noch volledig vast te stellen valt, op de relatie tussen de onafhankelijke- en afhankelijke variabelen.
 • Afhankelijke variabelen of responsvariabelen: De gemeten variabelen, voorspeld of geobserveerd door de onderzoeker, waarvan verwacht wordt dat deze wordt beïnvloed door de onafhankelijke variabele.
 • Tussenkomende variabele: Een variabele die de waarneming beïnvloedt, maar niet gezien, gemeten of beïnvloed kan worden. Daardoor kan men afleiden dat het effect van deze variabele beïnvloed wordt door onafhankelijke en modererende variabelen.
(Bron: Wikipedia)
Voorbeeldhttps://hoezithet.nu/lessen/wiskunde/eentermen/variabelen/
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-a86b73d1-b618-4c7d-a657-d0ac469cafb2, https://nl.wikipedia.org/wiki/Variabele
Afbeelding vanvariabelen
Variabelen
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
variabeleBreder
variabeleBron van
variabeleGerelateerd
variabeleLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-tijdreeks (Begrip)Bredervariabele
toestand variabele (Begrip)Bredervariabele
variabele maatregel (Begrip)Gerelateerdvariabele
Rdf.jpg