Erfgoedwet


Eigenschappen

VoorkeurslabelErfgoedwet
DefinitieDe Erfgoedwet, voluit; Wet van 9 december 2015, houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed, is een Nederlandse wet gericht op de bescherming van (erfgoed) collecties van nationaal belang.
Synoniemerfgoedwet
Toelichting op definitieDe erfgoedwet vervangt zes wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed en ging op 1 juli 2016 in.

Nieuwe wetgeving en de bundeling daarvan zou noodzakelijk zijn vanwege de invloed van de Omgevingswet op zowel de Monumentenwet 1988 als de archeologische wetgeving. In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met het erfgoed van nationaal belang wordt omgegaan, wie welke verantwoordelijkheden daarin heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend.

De minister van OCW is voornemens de werking van de Erfgoedwet en de omgang met bedreigingen voor de collecties te monitoren met de Digitale Erfgoedmonitor en Erfgoedbalans.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Erfgoedwet

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ErfgoedwetBreder
ErfgoedwetBron van
ErfgoedwetGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
cultureel erfgoed (Begrip)GerelateerdErfgoedwet
monument (Begrip)GerelateerdErfgoedwet
waterinfrastructureel erfgoed (Begrip)GerelateerdErfgoedwet
Rdf.jpg