neerslagoverschot

Eigenschappen

VoorkeurslabelneerslagoverschotHet verschil tussen de netto neerslag en de verdamping.
DefinitieHet verschil tussen de netto neerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt. en de verdampingVerdamping (evaporatie) is in de natuurkunde de faseovergang van vloeistofmoleculen aan een oppervlak naar de gasfase..
SynoniemneerslagoverschottenHet verschil tussen de netto neerslag en de verdamping.
Toelichting op definitieHet doorlopend potentieel neerslagoverschotHet verschil tussen de netto neerslag en de verdamping. is gebaseerd op de neerslagmetingen die dagelijks worden verricht op de KNMI-neerslagstations en de referentiegewasverdamping die wordt berekend voor alle KNMI-stations die zijn uitgerust met een stralingsmeter. De neerslagaftappingen vinden 1 maal daags plaats om 10.00 uur lokale tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment.. Waarnemers geven de gegevens daarna zo spoedig mogelijk door via een voice-response systeemEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen.. De kaart wordt gedurende de dag enkele malen geactualiseerd op basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. van de binnengekomen neerslagaftappingen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-e8fc9b10-3657-4acb-a8d2-3681bac8e4d9, https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/neerslagoverschot

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
neerslagoverschotHet verschil tussen de netto neerslag en de verdamping.Breder
  • neerslag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
neerslagoverschotHet verschil tussen de netto neerslag en de verdamping.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
neerslagoverschotHet verschil tussen de netto neerslag en de verdamping.Gerelateerd
  • neerslagtekort (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
neerslagoverschotHet verschil tussen de netto neerslag en de verdamping.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg