neerslagtekort


Eigenschappen

Voorkeurslabelneerslagtekort
DefinitieHet verschil tussen de verdamping en de netto neerslag.
Synoniemneerslagtekorten
Toelichting op definitieEen maat voor de droogte, Het doorlopend potentieel neerslagoverschot wordt verkregen door het verschil te berekenen (in millimeters) tussen de hoeveelheid gevallen neerslag en de berekende referentiegewasverdamping. Dit verschil wordt dagelijks gesommeerd in het tijdvak van 1 april tot en met 30 september. Een negatief getal geeft een neerslagtekort aan, een positief getal een neerslagoverschot.

Het neerslagtekort is een maat voor de droogte, en volgt uit het verschil tussen verdamping en neerslag. In Nederland wordt het doorlopend potentieel neerslagoverschot verkregen door het verschil te berekenen (in millimeters) tussen de hoeveelheid gevallen neerslag en de berekende referentiegewasverdamping. Dit verschil wordt dagelijks gesommeerd in het tijdvak van 1 april tot en met 30 september. Een negatief getal geeft een neerslagtekort aan, een positief getal een neerslagoverschot.

In Nederland berekent het KNMI het neerslagtekort uit het verschil tussen de potentiële verdamping en de hoeveelheid neerslag. Dit verschil wordt dagelijks gesommeerd vanaf 1 april en neemt dus toe naarmate het weinig of niet regent en er vocht verdampt. Het KNMI stopt deze per 30 september. In de winter verdampt er bijna geen vocht uit planten waardoor de berekening in de periode minder nut heeft.

De neerslag wordt gemeten in 13 stations verspreid over Nederland en hiervan wordt het gemiddelde berekend. Voor de potentiële verdamping berekent het KNMI de hoeveelheid water die verdampt boven een kortgeknipt grasland waarbij voldoende water beschikbaar is in de wortelzone. De potentiële verdamping is overigens een bovengrens voor de werkelijke verdamping en wordt berekend op basis van zonnestraling en temperatuur.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-035ab6b4-10e5-458d-afec-ac071a1595c8, https://nl.wikipedia.org/wiki/Neerslagtekort
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
neerslagtekortBreder
neerslagtekortBron van
neerslagtekortGerelateerd
neerslagtekortLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanvullende waterbehoefte (Begrip)Gerelateerdneerslagtekort
neerslagoverschot (Begrip)Gerelateerdneerslagtekort
regenschaduw (Begrip)Gerelateerdneerslagtekort
Rdf.jpg