modelleertaal

Eigenschappen

Voorkeurslabelmodelleertaal
DefinitieEen modelleertaal is een kunstmatige formele taal, die gebruikt kan worden om definities van begrippen en informatie, kennis en/of vereisten over producten, systemen en/of processen weer te geven. Dat gebeurt met termen (voor begrippen) en in een structuur, die is gedefinieerd door een consistente verzameling van regels. Deze regels worden ook gebruikt voor de interpretatie van de betekenis van de componenten van de structuur. Modelleertalen zijn grafische en/of tekstueel opgebouwd, en worden voornamelijk gebruikt in de informatica, informatiemanagement en de systeemkunde.
Synoniemmodelleertalen, beschrijvingstaal, beschrijvingstalen
Toelichting op definitieEen modelleertaal kan grafisch of tekstueel zijn.
  • Grafische modelleertalen gebruiken diagram technieken met benoemde symbolen, die concepten voorstellen; en lijnen, die de symbolen verbinden en de relaties voorstellen; en diverse andere grafische notities, die voorwaarden en beperkingen (constraints) voorstellen. Nadat een model grafisch is vastgelegd moet het nog 'vertaald' worden naar een vorm waarin het model door computers te interpreteren is.
  • Tekstuele modelleertalen gebruiken specifieke gestandaardiseerde woorden of zinsdelen (soms alleen sleutelbegrippen), die vergezeld kunnen zijn van parameters, die gebruikt kunnen worden om uitdrukkingen te creëren die door computers geïnterpreteerd kunnen worden.


De meeste textuele modelleertalen zijn metatalen, wat betekent dat ze bedoeld zijn om er een andere taal mee te definiëren. Daarom omvatten ze zelf geen, of slechts een erg beperkt woordenboek, terwijl iedereen vrij is om zijn eigen termen te definiëren en te gebruiken. Ook zijn niet alle modelleertalen algemeen toepasbaar en verschillen ze in hun semantische uitdrukkingsmogelijkheden, bijvoorbeeld doordat ze alleen bedoeld en geschikt zijn voor bepaalde toepassingsgebieden. Verder gebruiken sommige modelleertalen specifieke termen of codes, terwijl andere meer op natuurlijke taal zijn gebaseerd.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Modelleertaal
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
modelleertaalBreder
modelleertaalBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ArchiMate (Begrip)Bredermodelleertaal
Unified Modeling Language (Begrip)Bredermodelleertaal
Rdf.jpg